Česky CZEnglish EN

Díky dotaci města vznikne Mendelova stezka

17. března 2021

Vyrazit po stopách Johanna Gregora Mendela budou moci už brzy nejen příznivci genetiky. Plánovanou Mendelovu stezku dnes radní doporučili zastupitelům podpořit částkou 600 tisíc korun. Žadatelem o dotaci a realizátorem stezky je Moravské zemské muzeum Brno.

„Stezka, která na svých zastaveních připomene osobnost Johanna Gregora Mendela jako studenta, učitele, kněze, vědce, šiřitele osvěty, badatele i bankéře, bude jednou z důležitých aktivit, kterou si Brno v roce 2022 připomene 200. výročí jeho narození. Veškeré informace se zájemci dozvědí na panelech, které budou informovat o odkazu Johanna Gregora Mendela nejen pro město či region, ale i pro celý svět,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Mendelova stezka bude začínat na Biskupském dvoře a bude mít celkem 17 zastavení. Mezi nimi například augustiniánský klášter, kde prováděl své pokusy a pozorování.

„V roce 2022 si celý svět připomene významné výročí Johanna Gregora Mendela, jehož život a dílo jsou úzce spjaty s městem Brnem. Centrum Mendelianum Moravského zemského muzea uchovává ve svých fondech jedny z nejcennějších dokladů Mendelova díla. Tyto podklady budou tvořit Mendelovu stezku Brnem, na jejíž realizaci doporučili radní schválit Moravskému zemskému muzeu Brno podporu ve výši 600 tisíc korun. Touto částkou budou pokryty náklady na vybudování Mendelovy stezky zhruba ze 60 %. Zbylých 422 tisíc korun zaplatí samo muzeum," doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.03.2021 14:21
  • Datum poslední aktualizace: 17.03.2021 14:21
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design