Česky CZEnglish EN

Dar zviditelní sportování handicapovaných, Galerie sportu dostane odklad vyúčtování dotace

8. června 2022

Zviditelnit sport a tím motivovat Brňany všeho věku k pohybu. I to je cílem aktivit spolků Emilova sportovní a Městský sportovní klub Brno. Činnost toho prvního se orientuje na handicapované sportovce, druhý zřídil a provozuje stálou expozici Galerie sportu Brno. 

Brněnští radní dnes projednali žádost spolku Emilova sportovní, z. s., o poskytnutí finančního příspěvku ve formě daru ve výši 216 tisíc korun na podporu a prezentaci sportu a pohybových aktivit zdravotně postižených. 

„Město Brno se prostřednictvím různých aktivit dlouhodobě věnuje podpoře lidí se zdravotním postižením. Poskytnutím daru bychom chtěli vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj sportování handicapovaných lidí, což také přispívá k jejich společenské integraci. Emilova sportovní se podpoře pohybových aktivit zdravotně postižených věnuje dlouhodobě, pořádá například Evropské hry handicapované mládeže Emil Open, které bude Brno hostit od 22. do 26. června. Zároveň spolek téma zviditelňuje mezi veřejností a přispívá k odbourávání mýtů o lidech se zdravotním postižením a předsudků vůči nim,“ zdůvodnila primátorka města Brna Markéta Vaňková, proč radní doporučili zastupitelům dar schválit.

Dar spolek plánuje použít na sportovní aktivity dětí a mládeže se zdravotním postižením z rodin uprchlíků z Ukrajiny, na audiovizuální záznamy (reportáže, image videa, live streamy) přibližující sport handicapovaných a na ukázky sportů a pohybových aktivit.

Rada města Brna se dnes rovněž zabývala žádostí Městského sportovního klubu Brno, z. s., o prodloužení termínu pro vznik oprávněných nákladů (do 30. června 2023) a termínu pro předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace na projekt stálé expozice Galerie sportu Brno (do 20. července 2023). Spolek obdržel individuální neinvestiční dotaci na zřízení a provoz expozice ve výši 500 tisíc korun v roce 2021.

Galerie sportu Brno v Městských halách Vodova je stálá expozice, která se zaměřuje na schraňování historických sportovních artefaktů a materiálů vztahujících se ke stále žijícím osobnostem a legendám brněnského sportu. Jejím cílem je prezentovat pestrost zdejší sportovní scény, připomenout mimořádné úspěchy a osobní příběhy místních sportovců a tím také motivovat mládež ke sportování. Jednou z cílových skupin jsou žáci mateřských, základních a středních škol, pro které jsou organizovány komentované prohlídky pod vedením zkušeného průvodce a historika se zaměřením na sport. Součástí každé prohlídky je i moderovaná beseda s bývalými nebo aktivními sportovci. Druhou cílovou skupinou je veřejnost, která se může zdarma zúčastnit 50minutových komentovaných prohlídek, rezervace je dostupná zde.

„Jako hlavní důvod pro posunutí termínů žadatel uvedl negativní vliv pandemie koronaviru. Kvůli vládním nařízením nebylo možné realizovat prohlídky a besedy pro žáky a studenty ve druhém pololetí školního roku 2021/22, neboť většina škol doháněla zameškanou výuku a na jiné aktivity nezbyl čas. Spolek předpokládá, že závěr školního roku přinese výrazné zlepšení a zvýšení zájmu, které se promítne i do školního roku 2022/23. Finální rozhodnutí v této věci je v rukou zastupitelů,“ vysvětlila Markéta Vaňková.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.06.2022 12:11
  • Datum poslední aktualizace: 08.06.2022 12:11
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design