Česky CZEnglish EN

Cyklisté v budoucnu projedou bezpečněji po nové lávce přes Svitavu, snadnější bude i propojení Šlapanicka s centrem města

17. červen 2020

Brněnští radní se na dnešním jednání zabývali investičními záměry, jejichž cílem je rozvoj cyklistické dopravy v Brně. Představitelé města odsouhlasili plány na vybudování lávky přes řeku Svitavu a podjezdu Ivanovického mostu. Zároveň kývli na přípravu záměrů na trasy pro cyklisty, které mají propojit oblast Šlapanicka se středem města.

Plán vybudování podjezdu pod Ivanovickým mostem počítá s využitím této trasy zejména pro cyklisty. „Podél řeky Svitavy vede v současnosti cyklostezka, která přechází z levého břehu na pravý po mostě v ulici Kaštanová. Tento způsob vedení cyklostezky je nebezpečný, proto jsme už dříve nechali zpracovat více variant překonání zmíněného mostu. Jako nejlepší jsme vyhodnotili překřížení řeky mimo zmíněný most. Vybuduje se lávka a využije se napojení na cyklostezku na pravém břehu řeky,“ popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Odhadovaná cena obou investic dohromady (za podjezd i lávku) činí 11,6 milionu korun včetně DPH.

Radní také dali zelenou k vypracování tří investičních záměrů na cyklistická opatření související s propojením Šlapanicka a centra města. Budou se zabývat obousměrným průjezdem cyklistů mezi křižovatkou Řípská – Tuřanka a mimoúrovňovým křížením Tuřanka – Drážní, obchvatem frekventované vícepruhové okružní křižovatky ulic Olomoucká – Řípská – Hviezdoslavova a průtahem od podjezdu pod ulicí Bělohorskou k ulici Holzově s napojením podjezdem ulice Ostravské přes Novou čtvrť na centrum Slatiny. „Navrhované investice zahrnují stavební úpravy na silnicích, vybudování nových cyklostezek, odvodnění komunikací nebo například umístění dopravního značení,“ přiblížil Petr Kratochvíl.

Navrhované záměry vycházejí z dva roky staré Studie páteřních cyklotras zázemí – město Brno. „Už v minulosti jsem jako zástupce Svazku obcí Šlapanicko a člen Komise dopravní RMB inicioval záměr projektu propojení Šlapanicka přes Slatinu a Pozořicka přes Líšeň se středem Brna. Považuji to za důležité, a tak nyní vítám, že se posuneme o krok blíž k významné trase pro cyklisty a že Rada města Brna souhlasí s vypracováním investičního záměru. Věřím, že tak může vzniknout kvalitní cyklistická trasa, kterou uvítají nejen obyvatelé vzdálenějších oblastí města,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Dva úseky samostatných cyklostezek v rámci investičního záměru „Páteřní cyklotrasy, úsek C, obchvat křižovatky Řípská – Tuřanka“ by podle odhadů mohl vyjít na 1,6 milionu korun. Náklady na záměr úseku B zmíněné cyklotrasy v části Podstránská (Bělohorská) – Holzova by pak mohly dosáhnout výše 11,6 milionu korun a obchvat Olomoucká – Řípská asi 4,3 milionu korun.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.06.2020 14:32
  • Datum poslední aktualizace: 17.06.2020 14:32
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design