Česky CZEnglish EN

Ceny za nucené odtahy vozidel

15. listopad 2012

Rada města Brna schválila ve středu 14. listopadu 2012 návrh cen týkající se nucených odtahů vozidel, které zajišťuje společnost Brněnské komunikace, a. s., pro statutární město Brno, a to na základě mandátní smlouvy dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Při provádění odtahů vozidel-překážek silničního provozu jsou v současnosti plně respektována pravidla nastavená Městskou policií Brno včetně stanoviska, že vozidlo nelze umístit zpět na místo, ze kterého bylo odtaženo. Na základě podnětu MP Brno schválil BKOM, a. s., navrhovanou specifikaci činností v rámci jednotlivých fází odtahu a navržené ceny.

Návrh počítá s cenou:

- za zahájený odtah vozidla 400,- Kč vč. DPH
- za nedokončený odtah vozidla 1.000,- Kč vč. DPH
- za dokončený odtah vozidla 1.800,-Kč vč. DPH
- za zpětný odtah vozidla při blokovém čištění  3.720,- Kč vč. DPH,
- za skladování odtaženého vozidla (parkovné za každý započatý den)
120,- Kč/den vč. DPH.

Stávající cenové relace odtahů jsou určeny takto:
- odtah 1.500,- Kč, uložení vozidla (den) 100,- Kč – k ceně je
  účtováno DPH 20%
- maximální cena za odtah vozidla při blokovém čištění 3.100,- Kč bez DPH,     přičemž k ceně je účtováno DPH 20%

Odtahy při blokovém čištění
BKOM, a. s., s ohledem na vzniklé pohledávky v roce 2011 (cca 1,5 mil. Kč), upravilo pravidla pro odtahy vozidel při blokovém čištění pro rok 2012 následovně: vozidla jsou vracena zpět do lokality místa odtahu pouze na základě požadavku provozovatele s tím, že je v ceně vždy pouze parkovné za jeden den. V roce 2012 byla vrácena zpět do lokality odtahu na základě požadavku provozovatele dvě vozidla.

Maximální ceny zahrnují – specifikace jednotlivých činností

Zahájený odtah – přistavení odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu, příjem finanční částky za zahájený odtah v hotovosti na místě a vydání dokladu o zaplacení. 
Návrh: 400,- Kč vč. DPH

Nedokončený odtah – přistavení odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu, pořízení fotodokumentace, naložení odtahovaného vozidla na odtahové vozidlo, opětovné složení vozidla na místě a provedení písemného záznamu o přerušení výkonu, příjem finanční částky za nedokončený odtah v hotovosti na místě a vydání dokladu o zaplacení.  
Návrh:  1.000,- Kč vč. DPH

Dokončený odtah – přistavení odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu, pořízení fotodokumentace a písemného záznamu, naložení a ukotvení odtahovaného vozidla na odtahové vozidlo, převezení odtahovaného vozidla na určené úložiště, složení odtahovaného vozidla, přejímka vozidla.
Návrh: stávající cena 1.800,- Kč vč. DPH

Zpětný odtah vozidla při blokovém čištění – přistavení odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu, naložení a ukotvení odtahovaného vozidla na odtahovém vozidle, pořízení fotodokumentace a písemného záznamu, převezení odtahovaného vozidla na určené úložiště, složení odtahovaného vozidla, pořízení fotodokumentace o opětovném naložení, převoz odtaženého vozidla zpět do lokality místa odtahu, pořízení fotodokumentace, odjezd odtahového vozidla na výchozí místo, příjem finanční částky za odtah v hotovosti a vydání dokladu o zaplacení. 
Návrh: stávající cena 3.720,- Kč vč. DPH  

Skladování vozidla (parkovné) – přejímka vozidla, zpracování dokumentace, výdej vozidla.
Návrh: stávající cena 120,- Kč vč. DPH

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail:
zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.11.2012 10:44
  • Datum poslední aktualizace: 15.11.2012 10:44
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design