Česky CZEnglish EN

C-ITS Roadshow představí mezinárodně technicky harmonizované projekty kooperativních inteligentních dopravních systémů

1. června 2021

Brno se prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace zúčastnilo českého pilotu evropského projektu C-ROADS. Projekt koordinovaný Ministerstvem dopravy ČR usiluje o zavedení funkčního systému a harmonizaci poskytování služeb v oblasti kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Cílem je naučit komunikovat vozidla s okolím, a to nejen pouze mezi sebou navzájem, ale také se silniční infrastrukturou. Budou tak mít informace o světelné signalizaci na křižovatkách, dopravních zácpách a další. Řidiči by se tak mohli včas dozvědět, že se k nim blíží vůz záchranného integrovaného systému, a patřičně zareagovat, městská hromadná doprava či právě záchranářská vozidla mohou být na křižovatkách upřednostněna apod.

Současným evropským cílem je vytvořit z dopravy ucelený a provázaný systém, který je tvořen nejen inteligentní dopravní infrastrukturou, ale také bezpečnějšími a k životnímu prostředí šetrnějšími vozidly. Nezbytnou součástí tohoto celku jsou pak také lépe informovaní řidiči a cestující.

„Výjimečnost brněnského projektu je v tom, že tyto C-ITS technologie, využívané v Evropě především na dálnicích, převedl jako vůbec první v tomto rozsahu do městského prostředí, včetně řešení veřejné hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému. Dodávka C-ITS systému byla realizovaná na vybraných 31 lokalitách ve městě, převážně na velkém městském okruhu a radiálách, které jej spojují s dálnicí D1, kde obdobný C-ITS systém využívá Ředitelství silnic a dálnic. Centrum městského C-ITS systému je umístěno na Centrálním technickém dispečinku v sídle společnosti Brněnské komunikace. Tím se vytvořil základ i pro budoucí řešení v celé Brněnské metropolitní oblasti. Podstatou celého projektu je včasné a přesné informování řidičů o dopravní situaci na jejich trase přímo do vozidla ještě dříve, než ji sami uvidí. Mohou se tak na ni dostatečně brzy připravit a adekvátně reagovat,“ přiblížila přínos zapojení města do projektu brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V rámci testování byla ověřena funkčnost a spolehlivost C-ITS systému v Brně pomocí speciálně vybavených vozidel Brněnských komunikací současně s preferencí vozidel městské hromadné dopravy a hasičů na světelně řízených křižovatkách. To vše díky spolupráci s Dopravním podnikem města Brna a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje. Testování proběhlo ve spolupráci s dalšími partnery z konsorcia projektu C-ROADS CZ, společností Intens a Fakultou dopravní ČVUT v Praze. Vytvořené řešení bylo také oceněno v soutěži Česká dopravní stavba, dopravní technologie, výrazná inovace v dopravě 2019 Cenou České silniční společnosti a Cenou Sdružení pro dopravní telematiku.

Brno hostí také závěrečnou C-ITS Roadshow osmnácti evropských zemí, zapojených do projektu C-ROADS. Ta se uskuteční 4. června v rámci veletrhu URBIS Smart City Fair na brněnském výstavišti. Představí účastníkům výsledky jednotlivých národních projektů C-ROADS, mezi které patří také projekt C-ROADS Czech Republic, i budoucí trendy a příležitosti, které s sebou přináší inovativní řešení C-ITS. Uskuteční se také předváděcí jízda, která ukáže, jak funguje C-ITS v běžném dopravním provozu v ulicích Brna a na dálnici D1. Zájemci z řad odborníků i laiků se mohou ještě stále registrovat na C-ITS Roadshow.

Jak se registrovat:

Více informací o akci zde: Ministerstvo dopravy ČR – Média a tiskové zprávy (mdcr.cz)

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.06.2021 12:26
  • Datum poslední aktualizace: 02.06.2021 12:26
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design