Česky CZEnglish EN

Budoucnost Špitálky – chytrá čtvrť

25. července 2017

Rada města Brna schválila výběr západní části areálu Tepláren Brno a. s. Špitálka jako lokality pro zpracování investičního a replikačního plánu v projektu RUGGEDISED (Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment). V budoucnu by zde měla vzniknout moderní nízkoenergetická čtvrť, která bude reagovat na potřeby občanů s ohledem na soběstačnost a udržitelnost tohoto místa.

„Chceme za pomocí nejmodernějších technologií a trendů vytvořit moderní čtvrť, kde bychom mohli demonstrovat současné možnosti při výstavbě energeticky soběstačné a udržitelné čtvrti,“ popsal záměr města náměstek primátora pro oblast Smart City Jaroslav Kacer. „Tato čtvrť, která by neměla plnit pouze funkci bydlení, ale měla by generovat i nová pracovní místa, by tak nevyvolávala zbytečnou mobilitu a mohla by se stát vzorem pro další výstavbu v celém městě,“ dodal Kacer.

V červenci proběhlo přímo na místě pracovní setkání, kterého se zúčastnili odpovědní radní, zástupci městské společnosti Teplárny Brno a.s., Kanceláře architekta města, městské části Brno-střed, zástupci dalších dotčených odborů magistrátu a také univerzit a vědeckých center na území města. Během tohoto setkání byl domluven další postup a diskutována byla také připravovaná spolupráce města s místními univerzitami a výzkumnými centry, které město do projektu plánuje zapojit.

„Po zpracování počáteční analýzy, která bude popisovat limity a možnosti využití tohoto území, bude připravena urbanisticko-architektonická soutěž, která by zahrnovala širší území a bude předběžně vyhlášena v průběhu příštího roku. Nezbytné je připravit také změnu územního plánu a společně s brněnským akademickým sektorem navrhnout, jaké moderní technologie by bylo nejlépe pro tuto výstavbu využít. Souběžně by se řešily moduly financování výstavby. Po přípravě projektové dokumentace a získání všech potřebných povolení by se mohlo začít stavět někdy v roce 2022,“ přiblížil návrh harmonogramu projektu náměstek Kacer.

Areál teplárny se nachází na území městské části Brno-střed v oblasti navazující na přestavbové území podél ulice Vlhká a Cejl. Tato oblast má značný územní potenciál k urbanistickému rozvoji města. Podél východní a jižní části teplárny dochází postupně k přestavbám stávajících výrobně provozních areálů při ulici Plynárenské, Špitálka a Radlas. V této lokalitě je také připraven záměr projektu revitalizace toku Ponávky podél ulice Plynárenské ve vazbě na vstupní prostory do areálu teplárny.

Projekt RUGGEDISED je součástí prestižního programu Horizont 2020 přijatý Evropskou unií. Sdružuje šest evropských měst: Rotterdam, Glasgow, Umeu, Gdaňsk, Parmu a Brno. Po dobu pěti let budou tato města spolupracovat a sdílet své zkušenosti při zavádění chytrých řešení v oblasti mobility, energetiky, ICT, ale i v sociálních, ekonomických a environmentálních otázkách. Cílem je zlepšení kvality života ve městě.

Více informací o projektu na: www.ruggedised.eu

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.07.2017 12:40
  • Datum poslední aktualizace: 25.07.2017 12:40
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design