Česky CZEnglish EN

Brno zveřejnilo výsledky Analýzy sociálních sítí cizinců

16. dubna 2018

V pátek 13. dubna 2018 prezentoval PhDr. Daniel Topinka, PhD., ze společnosti SocioFactor, s. r. o., výsledky první rozsáhlé Analýzy vybraných sociálních sítí cizinců z tzv. třetích zemí ve městě Brně. Analýza vznikla v průběhu minulého roku a jedinečná data budou sloužit jako východisko k tvorbě ucelené lokální Strategie integrace cizinců. Město Brno totiž jako první provedlo důsledný sběr i analýzu dat se zaměřením na sociální sítě cizinců v ukrajinské, indické a arabské komunitě. Výzkum se zaměřil také na propojení cizinců s českou společností i další rozvíjení vzájemných vztahů.

Jak uvedl Daniel Topinka, téma cizinců je často velmi emotivní: „Síťová analýza přináší konkrétní informace o třech sítích cizinců žijících v Brně a také z ní vyplývá, jakým způsobem se dá s těmito skupinami komunikovat, pracovat i vytvářet konkrétní integrační záměry."

Obsáhlá studie se v průběhu letošního roku dočká také knižního vydání. První část představuje sociodemografické charakteristiky cizinců z tzv. třetích zemí, pobývajících na území města Brna. Druhá část přináší výsledky analýzy vybraných sociálních sítí, přičemž uvedená zjištění se zakládají na informacích od 60 participantů a na analyzované síti zahrnující 740 jedinců.

Kromě zástupců magistrátu a hostů z řad odborníků se prezentace zúčastnila také PhDr. Helena Dluhošová z Ministerstva vnitra, jež poskytlo dotace nejen na vznik samotné analýzy, ale také na tvorbu strategie. Prezentaci velmi pozitivně zhodnotila v samotném závěru, kdy ocenila, že Brno je prvním městem v České republice, které vychází při tvorbě integrační politiky z obsáhlých dat. „Vy jste tímto výzkumem sociálních sítí ukázali naprosto jiný systém vztahů a způsobu kontaktu mezi cizinci i majoritou a za to vám velmi děkuji," řekla v průběhu svého krátkého vystoupení tvůrcům.

Město Brno se inspirovalo dobrými praxemi z řady zahraničních měst a ve spolupráci s Jihomoravským krajem i za podpory Ministerstva vnitra tvoří na základě prezentované Analýzy ucelenou Strategii integrace cizinců. O schválení přijetí dotace na její vytvoření bude jednat Rada města Brna na svém zítřejším zasedání, tedy 17. dubna 2018.

„Myslím si, že postupem času ocení tento přístup i případní dnešní odpůrci toho, aby se vůbec zjišťovalo, jací cizinci ve městě žijí," uvedl náměstek primátora Matěj Hollan a dodal, že kolem pohybu i počtu cizinců ve městě panuje velké množství mýtů. „Abychom věděli, jak s cizinci zacházet, komunikovat a zapojit je do české společnosti, je nutné vědět, jací lidé se na území města pohybují i jaké jsou jejich potřeby. O tom už dnes hovoří konkrétní data, která analýza přinesla."

Cílem strategie je zajistit bezpečný kontakt i soužití cizinců s obyvateli města Brna, předejít konfliktům a prakticky realizovat Koncepci integrace cizinců Ve vzájemném respektu na základě Usnesení vlády z 9. 1. 2017. Tato koncepce uvádí, že integrace je oboustranným procesem a cílovou skupinou integrace je i majoritní společnost. Ponechat cizince svému osudu nemusí být prozíravou strategií, jak ukazují některé příklady ze zahraničí, které integraci od počátku podcenily a nevytvořily pro ni vhodné podmínky.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.04.2018 11:33
  • Datum poslední aktualizace: 16.04.2018 11:33
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design