Česky CZEnglish EN

Brno získalo dvě ceny za projekty v oblasti prevence kriminality

20. února 2013

Ministerstvo vnitra ČR vypsalo v roce 2012 dvě soutěže pod společným mottem „Komplexní přístup k prevenci kriminality v komunitách“.

Do soutěže o Evropskou cenu prevence kriminality (ECPA – European Crime Prevention Award), soutěžní sítě EUCPN (European Crime Prevention Network), přihlásilo statutární město Brno projekt občanského sdružení Magdalenium pod názvem „Magdalenium“. V národním kole této soutěže se umístil na 2. místě.
Do mezinárodního kola soutěže postupuje z každé země EU vždy jen jeden, vítězný projekt.

V soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality krajů, měst a obcí pro rok 2012 Odboru prevence kriminality MV ČR zvítězil projekt Městského programu prevence kriminality v Brně „Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení“. Brno tedy získalo už podruhé ocenění za nejlepší preventivní projekt (v předchozím ročníku za rok 2011 zvítězil brněnský projekt Senior akademie).

„Oba projekty vycházejí z reálných zkušeností Městské policie, respektive občanského sdružení z jejich běžné terénní práce. Oba zavádějí praktická opatření vedoucí k ochraně a bezpečnosti osob, ale zároveň rozvíjejí i pomocné aktivity, jako je informační prevence nebo podpora volnočasových aktivit. Z těchto důvodů jsou účinné a v praxi dobře fungují. Navíc neřeší jen momentální situaci, ale mají dosah i do budoucnosti,“ komentoval projekty primátor města Brna Roman Onderka.

Informace o projektech:

Občanské sdružení Magdalenium se dlouhodobě věnuje problematice domácího násilí. Věnuje pozornost jak obětem, zejména ženám bezdětným i s dětmi, tak i svědkům domácího násilí, což bývají ve většině případů právě děti.
Magdalenium nabízí klientům pobyt v azylových domech na utajených adresách, vybavených kamerovým systémem a dalšími bezpečnostními prvky, jež snižují rizika kontaktu s násilnými osobami. Pomáhá jim i formou programů sekundární prevence nežádoucích následků domácího násilí.

Projekt města Brna Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení je založen na organizačních a režimových opatřeních, zaměřených na zvýšení standardu bezpečí v bytovém domě na ulici Koniklecová 5. Od roku 2010 je úspěšně realizuje Městská policie Brno ve spolupráci s MČ Nový Lískovec. Jedná se o prevenci vloupání, vandalismu nebo výtržností a prevenci požárů či narušování občanského soužití.

Projekt byl zahájen regenerací bytového domu, která přispěla ke snížení spotřeby energií a tím i nákladů na bydlení. Byl znovu zaveden institut domovníka, který kromě údržby a úklidu garantuje okamžitou reakci na nedodržování pravidel, neboť místní prostředí a poměry dobře zná. Jasně byla nastavena pravidla pro užívání bytů a společných prostor, v domě funguje nízkoprahová klubovna a sociální asistenti volnočasových aktivit. V domě byl po obsáhlé diskusi s nájemníky instalován kamerový a přístupový systém, který zvyšuje pocit odpovědnosti každého člověka v domě. Od července 2012 zde funguje v pravidelných konzultačních hodinách Občanská poradna Brno, jejíž pracovníci nejčastěji řeší otázky z oblasti sociálních dávek, pracovněprávních vztahů, bydlení, ale i rodiny a mezilidských vztahů. Nadále pokračuje úzká spolupráce domovníka a zástupců městské části s místně příslušným strážníkem Městské policie Brno, tzv. územářem.    
Podrobnější informace o tomto projektu – viz tisková zpráva z 6. 2. 2013.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 010
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.02.2013 14:58
  • Datum poslední aktualizace: 20.02.2013 14:58
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design