Česky CZEnglish EN

Brno získalo další dotaci, na Špilberku vznikne lapidárium

14. listopadu 2014

Město Brno vybojovalo další významnou dotaci z evropských fondů ve výši 106 mil. Kč, která je určena na projekt Národní kulturní památky Špilberk – lapidárium a centrum restaurátorských prací. Jde o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu – výzva pro předkládání projektů v oblasti podpory 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. V rámci akce dojde k opravě severního přístavku a vodojemů, čímž vzniknou i nové restaurátorské dílny. Veřejná zakázka se v současnosti v rámci výběrového řízení soutěží, přičemž předpoklad zahájení oprav je v r. 2015. Předpoklad celkové investice je ve výši 111 mil. Kč.


Severní přístavek
Projekt statutárního města Brna řeší rekonstrukci dvou samostatných objektů hradu, a to severního přístavku a vodojemů vestavěných do východního bastionu. Severní přístavek, nacházející se v současné době ve špatném až havarijním stavu, projde rekonstrukcí a dostavěna bude i jeho nedochovaná část. Vzniknou zde nové restaurátorské a konzervátorské dílny muzea, čímž se vyrovná deficit moderního zázemí pro restaurování a konzervaci muzejních sbírek, které mají dosud nedostatečné prostorové i technické vybavení. S tím souvisí i skladovací prostory nekoncepčně rozeseté po celém areálu hradu.


Restaurátorské dílny
Nové restaurátorské dílny (zámečnická, kovo, dřevo, kámen, kůže, papír) budou koncentrované do funkčního celku společně se skladovými prostorami. Přidanou hodnotou projektu bude zřízení prostoru pro prezentaci restaurovaných exponátů a pro výměnu zkušeností v oblasti restaurátorských metod, postupů a technologií. Důležitým přínosem projektu bude i partnerství s Technickým muzeem v Brně, které již úspěšně provozuje vysoce erudované Metodické centrum konzervace. Rekonstrukcí severního přístavku dojde rovněž k modernizaci vstupního prostoru do špilberských kasemat.


Vodojemy
Vodojemy tvořené dvěma oddělenými podzemními prostorami původně sloužily jako zásobárna pitné vody pro město. Jedná se o výjimečnou technickou památku z počátku 20. století. Zvenčí nenápadná stavba skrývá uvnitř překvapivě okázalou dispozici. Ta evokuje chrámový prostor ideální pro vybudování unikátního lapidária, ve kterém budou veřejnosti prezentovány kamenné prvky ze sbírek Muzea města Brna. V současnosti jsou vodojemy přístupné pouze šachtou z terasy. Součástí stavebních úprav bude proto i vybudování nového vstupního portálu z úrovně severovýchodního bastionu. Rehabilitace vodojemů zastaví chátrání této ojedinělé technické památky a zároveň koncepce expozice lapidária jako "Chrámu kamene" dodá vodojemům, ale i celému Špilberku novou, atraktivní tvář.


Součástí projektu budou i drobné úpravy terénu a zeleně na severovýchodním bastionu, který bude tvořit komunikační spojnici mezi oběma zrekonstruovanými objekty.


V současné době probíhá na NKP Špilberk oprava severní hradby. Více tisková zpráva ze dne 16. 10. 2014, která je uložena v tiskovém servisu.


Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: zara.pavel@brno.cz
tiskový servis MMB www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.11.2014 09:42
  • Datum poslední aktualizace: 14.11.2014 09:42
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design