Česky CZEnglish EN

Brno získalo Cenu bezpečnosti ve městě

26. května 2011

Brno vyhrálo Cenu bezpečnosti ve městě (Urban Security Award 2011) za projekt  Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení, který se realizuje v MČ Nový Lískovec v objektu Koniklecová 5. Vyhlášení výsledků se událo na první Mezinárodní konferenci o nových technologiích pro bezpečnost ve městě, pořádané organizací SAFE CITY EUROMED, sdružující země, regiony a města Evropy, Afriky a Asie kolem Středozemního moře, EFUS – Evropského fóra pro bezpečnost ve městech a města Janova.

Brno bylo nejprve zařazeno mezi tři finalisty a  na  samotnému summitu bylo veřejně vyhlášeno vítězem v této kategorii.

„Ukazuje se, že kvalitní projekty mají šanci uspět v celosvětovém měřítku. Projekt, jehož nositelem je Městská policie Brno za přispění ostatních bezpečnostních složek, splňuje všechny požadavky prevence kriminality a doufám, že bude inspirací také pro ostatní města,“ řekl primátor Brna Roman Onderka.

„Jde o významné ocenění v oblasti prevence kriminality. Snažíme se spolupracovat se všemi bezpečnostními složkami ve městě a společně tvořit programy a projekty vedoucí k větší bezpečnosti obyvatel. Jsem rád, že právě tento projekt získal mezinárodní ocenění a chtěl bych poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli a podílejí,“ uvedl tajemník MMB Pavel Loutocký.

Ceny byly uděleny ve třech kategoriích:
Politika
-  Nejlepší praktické příklady a politiky s dopadem na kvalitu života,
Projekt – Nejlepší projekty využívající inovativní technologie aplikované na skutečné potřeby
Výzkum – Nejlepší výzkumné a rozvojové projekty s vysokou inovací a potencionálem.

Město Brno soutěžilo v kategorii Projekt.

O projektu
Projekt města Brna Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení, se už třetím rokem realizuje v MČ Nový Lískovec v objektu Koniklecová 5.
  Zde má OSP MMB 3 poschodí pro dočasný pobyt matek s dětmi a nad tím je řada poschodí (celkem asi 500 obyvatel), kam odkládají MČ své problémové nájemníky. V domě je umístěno nízkoprahové zařízení, které je rovněž podporováno v Městském programu prevence kriminality.

Městská policie Brno
Dodavatelem projektu je Městská policie Brno, v týmu realizátorů jsou zúčastněni pracovníci Koordinačního centra prevence, Hasičského záchranného sboru Jm. kraje, Policie ČR, střediska Probační a mediační služby ČR Brno, městské části, spolupracují dobrovolníci z DROMu – romského střediska a z lískovecké pobočky DDM – Lužánky.

Specifikace projektu
Tento projekt je výjimečný tím, že využívá inovativních technologií z oblasti situační prevence (přístupový systém, recepce, kamerový systém, protipožární systém) a zároveň reaguje na skutečné potřeby obyvatel – to je oblast sociální prevence. Sem patří provoz nízkoprahového zařízení, organizování volnočasových aktivit, činnost terénních sociálních asistentů, systematická konzultační a výchovná činnost pochůzkářky z revíru a strážníků z odboru prevence MP.

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail:
zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.05.2011 13:16
  • Datum poslední aktualizace: 26.05.2011 13:16
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design