Česky CZEnglish EN

Brno zahájilo rekonstrukci kostnice pod sv. Jakubem

20. dubna 2011

Po zpřístupnění brněnského podzemí – Mincmistrovského sklepa a  Labyrintu pod Zelným trhem – zahájilo město Brno další rekonstrukční práce, tentokráte v kostnici v lokalitě kostela sv. Jakuba. Jedná se o další velice cennou část brněnského podzemí, které by veřejnosti mohlo být zpřístupněno za cca devět měsíců. Smlouva o dílo byla podepsána 19. dubna 2011 se sdružením tvořeným společnostmi IMOS Brno, a. s., a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. Cena díla je 30,9 mil. Kč. Předmětem díla je rekonstrukce prostoru, nové zpřístupnění (vytvoření schodiště), vytvoření sociálního zázemí (toalety, prodej lístků).

 

Stavba bude členěna na čtyři části:


1. Vstupní objekt 

Kostnice u sv. Jakuba byla v době, kdy sloužila k ukládání kostí, přístupná pouze schodištěm, krytým kamennou deskou. Deska se nachází uprostřed kostelní lodi. Tento vstup do kostnice nelze z technických ani praktických důvodů použít. Po dohodě Magistrátu města Brna a svatojakubské farnosti bylo jako nejoptimálnější řešení zvoleno umístění vstupu mimo objekt kostela – přímo z náměstí v prostoru chodníku a parkoviště aut. Tento vstupní objekt bude řešen jako schodiště, kryté z jižní strany kamennou zdí, založenou na ŽB základě, a ze severní strany kovaným zábradlím. Kamenná zeď, vystupující na úroveň náměstí do výše tří metrů, bude provedena z ocelové konstrukce, na kterou budou zavěšeny kamenné pláty z božanovského pískovce. Jižní strana kamene bude výtvarně pojednána tesanými reliéfy pěti svatých, kteří měli přímou vazbu na kostel sv. Jakuba (sv. Mořic, sv. Uršula (Voršila), sv. Dorota, sv. Konstantin a sv. Primitivus). Ostatky sv. Konstantina a sv. Primitivuse byly uloženy v 18. stol. v kostele sv. Jakuba. Na severní straně bude vytesán text (žalm), který bude obsahovat latinský nápis a jména významných brněnských rodů i osobností spjatých s historií kostela i svatojakubské farnosti.


2. Vstupní hala

Vstupní hala bude nově vytvořeným podzemním prostorem kostnice. Umožní nejen vstup do historických prostor, ale bude vybavena i provozním a technickým zařízením, nezbytně nutným pro realizaci záměru zpřístupnění. Bude zde umístěno pohotovostní hygienické zázemí (umyvadlo, WC a výlevka), elektrorozvaděč, úklidová komora a místnost pro prodej vstupenek. Vstup do haly bude umožněn dvoukřídlovými vstupními dveřmi. Prostor vstupní haly bude vybaven sedátkem, informačními tabulemi s podsvícením, popiskami fragmentů a exponátů a uměleckým dílem (socha Chárona – syna boha věčné tmy a bohyně noci – převozníka zemřelých do podsvětí).


3. Expozice pod náměstím

Část historické kostnice, která je situována pod náměstím, byla v roce 2001 až 2002 částečně upravena již se záměrem budoucího zpřístupnění. Sestává se z chodby, kostniční komory a odbočující nedokončené chodby. V této části kostnice, v blízkosti základové zdi kostela, je také umístěn prozatímní vstup do kostnice. V rámci zpřístupnění kostnice bude i v této části provedeno množství nezbytných stavebních i technických úprav a opatření. Uložení kostí bude ponecháno ve stávajícím stavu. Kostniční komora bude vybavena kovanou zábranou proti přístupu k ostatkům (bude provedena jako odnímatelná zábrana pro případné technické úpravy). Schodiště se třemi stupni z cihel v chodbě bude opatřeno kovaným zábradlím. Expozice bude vybavena dvěma výtvarnými díly.


4. Expozice pod kostelem

Část historických prostor situovaných pod kostelem je v současnosti tvořena třemi komorami kostnice, vyplněnými lidskými ostatky (cca ze dvou třetin objemu). Zde je potřeba provést nejvíce úprav a opatření, které povedou ke stavebnímu statickému zajištění tak, aby zde mohla vzniknout zamýšlená expozice. V první fázi bude nutné provést hygienická opatření a průzkum, následovat bude antropologický průzkum, dále bude probíhat monitoring stavu stavebních konstrukcí, po vyklizení celého prostoru krypty od ostatků bude proveden stavebněhistorický průzkum, bude proveden průzkum a identifikace historického odvodňovacího a odvětrávacího systému krypty.

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail: zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.04.2011 12:56
  • Datum poslední aktualizace: 22.04.2011 12:56
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design