Česky CZEnglish EN

Brno vyhrálo soud o územní plán v Bohunicích

11. srpna 2010

Brno úspěšně odolalo pokusu o zrušení části územního plánu. U Nejvyššího správního soudu koncem června letošního roku město obhájilo korektnost a zákonnost postupu při pořizování Regulačního plánu území při západním vstupu na Ústřední hřbitov v Bohunicích. Území plán v této lokalitě tak nadále zůstává v platnosti a město bude moci v budoucnu zřídit nejen nový vstup na hřbitov a zkvalitnit služby pro jeho návštěvníky, ale i zlepšit nabídku služeb pro obyvatele bohunického sídliště.  

Dne 16. dubna 2010 podal jeden z majitelů pozemků při plánovaném západním vstupu na ústřední hřbitov návrh Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení Regulačního plánu „Území při západním vstupu na Ústřední hřbitov v Brně-Bohunicích“ vyhlášený vyhláškou č. 29/2006 města Brna. Jako vlastník pozemku v řešeném území označil zásah do svých vlastnických práv za nadbytečnou a svévolnou regulaci.

Město Brno zastoupené advokátní kanceláří Ondruš & Ondruš doložilo zákonnost postupu pořízení regulačního plánu a odůvodnilo, že rozsah schválené funkční a prostorové regulace v území je přiměřený a nebrání vlastníkům pozemky využívat.

Veřejné jednání se konalo dne 24. 6. 2010. Následně Nejvyšší správní soud vynesl rozsudek, kterým dal městu za pravdu a návrh zamítl jako nedůvodný. Rozsudek nabyl právní moci v červenci letošního roku.

Martin Ander, náměstek primátora k tomu dodává: „Město dokázalo před soudem obhájit, že při přípravě regulačního plánu pro rozšíření Ústředního hřbitova postupovalo korektně, v souladu se zákonem. Územní plán tak zůstává v platnosti a město může v budoucnu investovat do zlepšení služeb pro návštěvníky hřbitova a umožnit rozvoj potřebné vybavenosti pro obyvatele blízkého bohunického sídliště.“

Regulační plán při západním vstupu na Ústřední hřbitov vytváří podmínky nejen pro vybudování nového vstupu na hřbitov a doplnění služeb nezbytných pro jeho návštěvníky, jako jsou parkovací místa, toalety nebo prodej květin, ale také podmínky pro rozvoj služeb a občanského vybavení pro obyvatele blízkého bohunického sídliště. Brněnský Ústřední hřbitov je svou rozlohou 56 ha největším pohřebištěm v České republice. Ročně jej navštíví zhruba 400 tisíc lidí.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
fax: 542 172 124
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.08.2010 11:46
  • Datum poslední aktualizace: 11.08.2010 11:46
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design