Česky CZEnglish EN

Brno vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele atletické haly Campus

8. srpen 2017

Rada města Brna na svém dnešním zasedání schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele jednoho ze strategických projektů města Brna – atletické haly Campus v Bohunicích.

„Hala, která bude stát v bohunickém kampusu hned naproti fakultě sportovních studií, bude mít parametry splňující kritéria mezinárodní atletické federace pro národní i mezinárodní soutěže. Její kapacita bude cca 2000 sedících diváků a součástí zadávacích podmínek je důraz na energetickou efektivitu, usilujeme také o co nejmenší ekologický dopad s ohledem na produkci CO2 při provozu budovy,“ uvedl náměstek primátora pro oblast investic Richard Mrázek.

Na realizaci haly již byla zpracována technická studie, která bude podkladem pro zhotovitele. Zhotovitel bude mít za úkol zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí i stavební povolení a následně podle této dokumentace stavbu zrealizovat. Jde o postup podle podmínek FIDIC, takzvané Žluté knihy (Yellow book), které jsou zavedeným mezinárodním smluvním vzorem ve stavebnictví. Jejich výhodou je to, že jednoznačně určují role a závazky jednotlivých subjektů investiční činnosti na základě zkušeností asociace mezinárodní asociace konzultačních inženýrů se sídlem v Ženevě (FIDIC).

„Město Brno je jedním z prvních veřejných zadavatelů v České republice, který podle tohoto mezinárodně osvědčeného postupu začíná zadávat zakázky,“ doplnil náměstek Richard Mrázek.

Předpokládané náklady na stavbu činí 450 mil. Kč bez DPH. Financována bude vícezdrojově s předpokladem financování z městského, státního i krajského rozpočtu. Realizace zakázky se očekává od konce roku 2017 do roku 2020 (termín zahájení realizace však neznamená začátek stavby, ale zahájení zpracovávání projektové dokumentace).

Situace brněnské atletiky je dlouhodobě neutěšená. Klubům chybí zázemí především pro přípravu v zimních měsících. Výstavba atletické haly s parametry splňujícími kritéria mezinárodní atletické federace pro národní i mezinárodní soutěže pokryje potřeby zimní přípravy brněnských atletických klubů včetně mládežnických i seniorských družstev. V mezidobí mezi soutěžemi pak bude hala plnit funkci základního sportovního zařízení pro atletickou přípravu atletů města Brna a přilehlých regionů, a to v období od října do března. Půjde o třípodlažní objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími a nosným systémem navrženým tak, aby umožnil nerušené sledování sportovních klání ze všech míst hlediště. Instalace části mobilních sedadel umožní využít tento prostor i pro jiné účely. V prostorách atletické haly bude realizována také vědecko-výzkumná činnost garantovaná odborníky Fakulty sportovních studií MU. Českým atletickým svazem bude hala zařazena jako klíčové sportoviště.

Nutnost stavby atletické haly vychází i z Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2011–2016. V roce 2015 bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a provozu atletického centra – atletické haly v Brně, kde se ke spolupráci zavázal Český atletický svaz, statutární město Brno a Masarykova univerzita.

Zuzana Taušová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mob.: +420 734 517 285
e-mail:
tausova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.08.2017 14:17
  • Datum poslední aktualizace: 08.08.2017 14:17
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design