Česky CZEnglish EN

Brno uzavře memorandum o spolupráci při rozvoji technologie na výrobu biometanu z biologicky rozložitelných odpadů

29. duben 2020

Brněnští radní na svém dnešním zasedání schválili znění Memoranda o spolupráci mezi městem Brnem, Dopravním podnikem města Brna, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, společností MEGA a Institutem Cirkulární Ekonomiky. Cílem je rozvoj technologie na výrobu biometanu z biologicky rozložitelných odpadů a využití tohoto postupu v praxi.

„Brno se vstupem do Paktu starostů a primátorů stalo součástí iniciativy, která se zavazuje snížit emise CO2 o 40 %, a to do roku 2030. Konkrétní opatření města jsme popsali v Akčním plánu pro udržitelnou energii a klima (neboli SECAP). Mezi sektory, které jsme do plánu zařadili a na které jsou směřována opatření, je i městská hromadná doprava. Mezi lety 2020 a 2030 chceme snížit emise z tohoto druhy dopravy téměř o čtvrtinu. Přispět k tomu můžeme i tím, že budou autobusy MHD jezdit na bioplyn z biologicky rozložitelných odpadů,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Jedno z konkrétních opatření SECAP je výstavba bioplynové stanice, která bude vyžívat gastroodpady k produkci BioCNG. Dočasně je také možné využít bioplyn z kalového plynu, který vzniká stabilizací čistírenských kalů v modřické čistírně odpadních vod. „Město Brno podporuje záměr využití lokálních zdrojů, jako jsou biologicky rozložitelné odpady a čistírenské kaly, k produkci bioplynu. Ten lze následně použít k výrobě paliva pro autobusy MHD. Dopravní podnik města Brna je připraven tuto inovaci podpořit. Vozy, které jezdí na CNG, by mohly být plněny i tímto palivem. Brněnské vodárny a kanalizace zase dodají kalový plyn, který společnost MEGA díky speciální technologii upraví na biometan. Jeho produkce by mohla stačit na provoz 5 autobusů,“ upřesnil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.

Brněnské vodárny a kanalizace poskytnou společnosti MEGA prostory pro umístění technologie v areálu Čistírny odpadních vod v Modřicích. Vyrobený biometan bude předáván Dopravnímu podniku města Brna, a to buď prostřednictvím distribuční sítě zemního plynu, nebo pomocí výdejního zařízení přímo v čistírně.

Nedílnou součástí projektu bude Institut Cirkulární Ekonomiky, který bude průběh prací monitorovat a získávat praktické zkušenosti z provozu výše uvedeného zařízení. Zároveň bude o poznatcích informovat širokou odbornou i laickou veřejnost ve snaze urychlit zavádění těchto inovativních technologií v České republice.

Předpokládaný termín ukončení projektu je na konci roku 2024, kdy by měla začít rekonstrukce ČOV v Modřicích.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.04.2020 14:14
  • Datum poslední aktualizace: 29.04.2020 14:14
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design