Česky CZEnglish EN

Brno se připojí ke svazku obcí, které chtějí snižovat produkci emisí CO2

29. srpna 2017

Rada města Brna na svém dnešním jednání doporučila zastupitelstvu schválit připojení města Brna k Paktu starostů a primátorů. Tato iniciativa měst, obcí a Evropské komise vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Města a obce, které k tomuto paktu přistoupí, se dobrovolně zavazují ke snížení emisí CO2 do roku 2030 nejméně o 40 %. Cílem je především zlepšit odolnost vůči lokálním dopadům klimatických změn.

K Paktu se již připojilo 7 526 měst a obcí v zemích Evropské unie. Z partnerských měst Brna jsou to například Vídeň, Stuttgart, Leeds nebo Utrecht.

„Díky připojení k Paktu starostů a primátorů získá město přístup ke zdrojům financování řady plánovaných projektů ze státních i evropských programů, které jsou přístupné pouze členům Paktu. Dále můžeme sdílet zkušenosti a příklady s ostatními signatáři v oblasti udržitelného rozvoje a udržovat kontakt s jinými městy EU, které mají stejné vize a ambice. V neposlední řadě město získá podporu pro systematický přístup k úsporám energií v řadě sektorů, což je pochopitelně spojeno také s úsporami nákladů v rozpočtu a snížením emisí oxidu uhličitého,“ přiblížil výhody připojení k paktu primátor Petr Vokřál.

V České republice se k Paktu starostů a primátorů připojilo 8 měst a obcí. Jsou jimi Ostrava, Liberec, Chrudim, Hlinsko, Jeseník, Litoměřice, Lkáň a Místní akční skupina Mezilesí. Zapojení do projektu podporuje také Ministerstvo životního prostředí, a to mimo jiné tím, že pomáhá s financováním zpracovávání Akčního plánu udržitelné energetiky a pořádáním Místních dnů pro energii.

Akční plán pro udržitelnou energii (SECAP) je klíčový dokument, který ukazuje, jakými kroky bude člen Paktu směřovat k dosažení svého závazku do roku 2030. Závazky Paktu pokrývají všechny oblasti místní správy. V rámci plánu se tedy město zaměří na čtyři klíčové sektory: obecní, terciární, obytný, dopravní.

„V posledních letech město podniklo řadu kroků, které směřují k efektivnějšímu nakládání s energiemi, úsporám nákladů i snižování emisí. Uskutečnila se řada projektů energetické renovace budov a také byl zaveden a rozšiřován systém energetického managementu v městských budovách,“ dodal Petr Vokřál.

 V letošním roce byla zpracována tzv. uhlíková stopa za budovy Magistrátu města Brna. Snahou města tak bude snižovat hodnoty uhlíkové stopy a přispět ke zlepšení životního prostředí.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail:
ponuchalek.filip@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.08.2017 14:06
  • Datum poslední aktualizace: 29.08.2017 14:06
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design