Česky CZEnglish EN

Brno se chce zapojit do projektu zaměřujícího se na samořízení

14. října 2020

Statutární město Brno se chce zapojit do projektu, který se zaměřuje na identifikaci a využití příkladů dobré praxe z oblasti samořízení v České republice. Projekt je navrhovaný katedrou managementu VŠE v Praze ve spolupráci se společností Mise HERo, s. r. o., a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Cílem tohoto projektu je identifikovat a zajistit využití příkladů dobré praxe z oblasti samořízení v organizacích v ČR a poskytnout tento vhled úřadům a organizacím veřejné správy. Samořízení je způsob vedení organizací, který se vyznačuje plným zapojením řadových pracovníků do rozhodování a směřování organizace, podporuje multidisciplinaritu a je alternativou tradičním manažersko-hierarchickým strukturám. Samořízení se dnes objevuje jak na úrovni pracovních týmů, tak na úrovni celé organizace a mezi jeho hlavní benefity patří lepší adaptabilita organizace a vyšší loajalita a angažovanost pracovníků.

V rámci projektu bude podrobně zkoumáno, jak dobrá praxe samořízení funguje v českých organizacích,
a prostřednictvím výstupů projektu (výzkumná zpráva, recenzovaný článek, série workshopů a diseminační videoklip) zajistí využití nových poznatků mezi ostatními organizacemi veřejného i soukromého sektoru.

„Město Brno bude moci využít výstupy projektu ve formě výzkumné zprávy, recenzovaného článku. Pracovníci Magistrátu města Brna se budou moci zapojit v roli respondentů také do kvalitativního výzkumu
a navrhovaných workshopů v rámci projektu,“
uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Statutární město Brno bude na tomto projektu participovat s nulovými náklady. O projekt se u Technologické agentury České republiky bude žádat během tohoto týdne, o jeho realizaci se rozhodne na začátku roku 2021.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.10.2020 15:36
  • Datum poslední aktualizace: 14.10.2020 15:36
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design