Česky CZEnglish EN

Brno sází na prevenci, od kraje obdrželo 350 tisíc korun na dva projekty

30. říjen 2019

Brno pomůže snížit kriminalitu ve městě. Přispěje k tomu dotace od Jihomoravského kraje. Celkem 350 tisíc korun bude použito na dva projekty Sdružení obrany spotřebitelů a Ratolesti Brno, které se zaměří na předcházení porušování spotřebitelského zákona a trestné činnosti u mladých lidí.

Je v dlouhodobém zájmu nás všech vyvinout snahu a postupně snižovat kriminalitu v Brně. Zejména musíme chránit ty obyvatele města, kteří se hůře dostávají k informacím a jsou náchylní podlehnout jednání podvodníků. Ráda bych poděkovala lidem, kteří se prevenci věnují, a Jihomoravskému kraji za poskytnutí dotace,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková

Pro Sdružení obrany spotřebitele je připraveno 200 tisíc korun. Díky nim chce sdružení poskytnout občanům informace, jak zabránit, aby se stali oběťmi trestných činů podvodu, lichvy, vydírání apod. Důraz je kladen na rizikové skupiny obyvatel, a to především na seniory a občany ohrožené sociálním vyloučením, ale i na žáky a studenty.

Informace předají pracovníci formou přednášek, besed, osobního poradenství a vydáváním příruček. Plánovaná je také úzká spolupráce s Městskou policií Brno v rámci jejího projektu „Senior akademie“. V letošním roce se program zaměří především na porušování spotřebitelských práv. Účastníky programu připraví na nejčastější nástrahy trhu z pohledu práva trestního a přestupkového a ukáže jim, jak lze některým situacím předejít nebo jak na ně nejlépe reagovat.

Další peníze, konkrétněji 150 tisíc korun, dostane organizace Ratolest Brno na projekt Aristoteles. Ten pracuje s rizikovou delikventní mládeží. „Je nezbytné s dětmi a mladistvými hovořit, vzdělávat je a vést k zodpovědnému životu už kvůli jejich vlastní budoucnosti,“ uvedl náměstek primátorky Robert Kerndl.

Cílem je pomoci mladým lidem, kteří se dostávají do problémů se zákonem, a motivovat je k zodpovědnějšímu a smysluplnějšímu způsobu života. Ve spolupráci se střediskem Probační a mediační služby chce Ratolest Brno snižovat riziko opakované trestné činnosti. Jedná se o jediný probační program v ČR určený pro tuto cílovou skupinu.

Ve dnech 16. a 17. 10. 2019 se uskutečnily Národní dny prevence v Brně. Součástí akce byl i slavnostní večer, na němž zástupci Ministerstva vnitra ocenili tři nejúspěšnější projekty soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2019, jejímž tématem byla Prevence kriminality páchané dětmi a na dětech. Vítězem celorepublikové soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni se stal projekt „Preventivní program Aristoteles“ organizace Ratolest Brno. Na druhém místě se umístil projekt „Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat“ realizovaný Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina a na třetím místě projekt „Práce odborníků s dětskými oběťmi“ Ústeckého kraje.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.10.2019 15:13
  • Datum poslední aktualizace: 30.10.2019 15:13
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design