Česky CZEnglish EN

Brno prodlouží spolupráci s organizacemi působícími v oblasti neformální péče

19. května 2021

Od roku 2019 se město Brno spolu s dalšími organizacemi podílí na podpoře a pomoci neformálně pečujícím. Nyní radní schválili prodloužení spolupráce až do konce roku 2023.

Neformální pečující se významně podílejí na péči o osoby se zdravotním postižením a seniory. Poskytování péče je fyzicky i psychicky náročná činnost, přitom se lidem, kteří tuto péči poskytují, nedostává podpory, kterou potřebují, a také nácviku dovednosti, které situace vyžadují.

Neformálně pečující potřebují podporu a pomoc od úrovně státu až po jednotlivé obce. Na základě schváleného Plánu zdraví města Brna 2018–2030 byla v roce 2019 uzavřena písemná dohoda o spolupráci v této oblasti s neziskovým sektorem, ve které chceme i nadále pokračovat,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na pokračování spolupráce jsme se dohodli s Unií pečujících, spolkem Klára pomáhá, se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením, s Diakonií českobratrské církve evangelické a Svazem tělesně postižených. Společně se chceme nadále věnovat podpoře a pomoci neformálně pečujícím a hledat řešení v naplňování potřeb pečujících osob, a především spolupracovat na jejich realizaci a plnění. Důležité je i zlepšení postavení neformálně pečujících, posílení přirozených rodinných vazeb a zvýšení rodinné solidarity a mezigeneračního soužití,“ upřesnil první náměstek primátorky Petr Hladík.


Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.05.2021 08:47
  • Datum poslední aktualizace: 21.05.2021 08:47
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design