Česky CZEnglish EN

Brno pokračuje v revitalizaci zeleně

13. leden 2021

Obnova zeleně v Čertově rokli, úprava a dosadba vegetace při ulici Klímova nebo regenerace sídlištní zeleně v bezprostřední blízkosti ulice Libušina třída. To jsou akce, které budou pokračovat i v letošním roce.

„Všechny tři realizace vyjdou na téměř 13 milionů korun. Ty zahrnují nejen samotnou revitalizaci, ale i dvouletou následnou péči o zeleň. Dotace by měla pokrýt 60 % způsobilých nákladů, u Libušiny třídy jde až o 85 % způsobilých nákladů díky zajištění dokumentu Studie systému sídelní zeleně, ze kterého projekt vycházel,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Obnova zeleně v Čertově rokli
Jedná se o pokračování revitalizace rozsáhlého lesoparku, který je od počátku existence sídliště Lesná přírodně důležitým a atraktivním městským prostorem. V této druhé etapě projdou revitalizací další přibližně 3 hektary z celkových 12 hektarů rozlohy lesoparku. Na jaře zde stromy a keře čeká ošetření řezem, provedeno bude další kácení suchých a dřevokazným hmyzem nevratně napadených stromů. Poté bude provedena nová výsadba stromů tak, aby vznikl druhově pestrý porost. „V plánu je i pokračování ve výsadbě keřů, obnově bylinného patra, terénních úpravách pro zlepšení zasakování vody, založení trávníků nebo vytváření protierozních opatření,“ nastínil první náměstek primátorky Petr Hladík.
Předpokládané celkové náklady: 5.900.000,- Kč vč. DPH
Dotace činí 2.828.000,- Kč. MČ Brno-sever se bude podílet na dofinancování nákladů ve výši 1.536.000,- Kč.

Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova
Podobně jako u Čertovy rokle je součástí projektu úprava stromů řezem, zmlazení živých plotů i solitérně vysazených keřů. Poté budou vysazeny lípy, javory i ovocné stromy. V plánu je i výsadba keřů a drobných cibulovin. „Součástí je také odstranění starého nefunkčního mobiliáře, jako jsou sušáky a klepače na koberce, které budou nahrazeny novými. V neposlední řadě projdou úpravou také chodníkové trasy,“ řekl Petr Hladík.
Předpokládané celkové náklady: 2.025.000,- Kč vč. DPH
Dotace činí 700.000,- Kč. MČ Brno-Žabovřesky se bude podílet na dofinancování nákladů ve výši 663.000,- Kč.

Regenerace sídlištní zeleně při ulici Libušina třída
Jedná se o sídlištní zeleň v bezprostředním okolí ulice Libušina třída. Realizace této etapy bude probíhat kolem ulice Stamicovy, Libušiny třídy a kolem aquaparku, kde dojde k doplnění veřejné zeleně, především domácích druhů stromů, keřů a zlepšení struktury travních porostů. Vzniknou tak dva parkově upravené prostory. „Konkrétně bude daná lokalita sídliště, které vzniklo v 70. letech 20. století, doplněna o směsi okrasných trav a nenáročné trvalky, jarní cibuloviny, aleje jeřábů, květnaté louky, keře, jabloně, trávníky a solitérní stromy,“ upřesnil Petr Hladík.
Předpokládané celkové náklady: 5.031.000,- Kč vč. DPH
Dotace činí 4.138.000,- Kč. MČ Brno-Kohoutovice se bude podílet na dofinancování nákladů ve výši 447 tis. Kč.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.01.2021 13:31
  • Datum poslední aktualizace: 13.01.2021 13:31
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design