Česky CZEnglish EN

Brno podporuje informované rozhodování lokálních aktérů při zvládání problému sociálního vyloučení ve městě

26. červen 2018

Rada města Brna schválila spolupráci Odboru sociální péče MMB s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity a Agenturou pro sociální začleňování na přípravě projektového záměru s názvem „Podpora informovaného rozhodování lokálních aktérů při zvládání problému sociálního vyloučení ve městě Brně“ do výzvy programu ÉTA Technologické agentury ČR. Projekt bude připraven na jaře 2019 a vlastní realizace začne od ledna 2020.

„Hlavním cílem zamýšleného projektu je zmapovat meziresortní a meziúrovňové přístupy k řešení sociálního vyloučení (politiky, projekty a programy sociálního začleňování), definovat role klíčových aktérů, nalézt možnosti spolupráce a navrhnout nástroj, který by podpořil jejich vzájemnou meziresortní spolupráci,“ vysvětlil náměstek primátora města Brna Matěj Hollan.

Pro naplnění hlavního cíle jsou navrženy následující provázané dílčí cíle:

1. Utřídit stávající vědění o povaze sociálního vyloučení v městě Brně.
2. Popsat nástroje určené ke zvládání sociálního vyloučení (politiky, programy, projekty sociálního začleňování) na území města Brna (s důrazem na jejich návaznost na problém sociálního vyloučení a vzájemnou meziresortní a meziúrovňovou provázanost).
3. Popsat role relevantních aktérů, kteří těmito nástroji disponují nebo s těmito nástroji operují.
4. Porozumět informačním potřebám při rozhodování těchto aktérů a nalézt možnosti jejich uspokojení (tzn. možnosti spolupráce).
5. Vyvinout nástroj, který umožní saturaci těchto informačních potřeb (např. model meziresortních souvislostí).
6. Ověřit funkčnost nově vyvinutého nástroje v praxi.

Zpracovatelem a hlavním realizátorem projektu v případě jeho úspěšného schválení bude Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Odbor sociální péče MMB a Agentura pro sociální začleňování budou mít roli externích aplikačních garantů, kteří se přímo podílí na přípravě a realizaci projektu (bod 6), ale nejsou z projektu placeni.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 026
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.06.2018 15:07
  • Datum poslední aktualizace: 26.06.2018 15:07
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design