Česky CZEnglish EN

Brno podpoří výuku nadaných žáků

18. březen 2020

ZŠ Úvoz obdrží od města milion korun na výuku nadaných žáků. Peníze škola použije na platy svých učitelů. Radní dnes doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí financí ve výši 1 000 000 Kč.

Žádost o dofinancování výuky podal ředitel školy Mgr. Miloš Doležal proto, že financování nákladů na vzdělávání letos nepřinese potřebné prostředky v dostatečné výši na zajištění skupinové výuky nadaných žáků.

„Na základě výše uvedeného a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o jedinou školu v Brně se skupinovou výukou mimořádně nadaných žáků, navrhuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, aby chybějící finanční prostředky byly základní škole poskytnuty ve výši 1 000 000 korun,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

ZŠ Úvoz se mimořádně nadaným dětem intenzivně věnuje již třináctým rokem. Nabízí svým žákům ojedinělý vzdělávací model odpovídající jejich zvýšeným vzdělávacím nárokům a specifickým potřebám v sociální oblasti.

Upravený učební plán, vhodné výukové metody a přístup proškolených pedagogů umožňují nadaným žákům efektivně uplatňovat jejich schopnosti a adekvátně rozvíjet jejich dovednosti. S vyššími výchovně vzdělávacími nároky na žáky i vyučující souvisí i potřeba většího objemu finančních prostředků.

Na 1. stupni se vzdělává 42 mimořádně nadaných žáků, na 2. stupni 28. O smyslu výuky svědčí velký zájem rodičů dětí či výborné výsledky ve vědomostních, ale i sportovních soutěžích. Výsledky práce se projevují rovněž v úspěšnosti žáků při přijímacích řízeních na víceletá i čtyřletá gymnázia.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.03.2020 14:48
  • Datum poslední aktualizace: 18.03.2020 14:48
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design