Česky CZEnglish EN

Brno podpoří špičkové týmy mladých vědců

25. září 2018

Město Brno dnes schválilo podporu nového projektu H2020 s názvem Back4Future (B4F) a zároveň se zavázalo k poskytnutí 28 mil. korun na podporu vzniku tzv. juniorních vědeckých skupin na CEITEC VUT. V případě úspěchu žádosti projektu Back4Future v druhém kole výzvy Teaming může CEITEC přinést do města téměř 1,2 miliardy korun do špičkového výzkumného zázemí umožňujícího zejména aplikační výzkum, tedy praktické využití vědeckého poznání.

Dotace statutárního města Brna rozšiřuje projekt Back4Future a je určena na podporu vytvoření čtyř juniorních vědeckých skupin pod vedením tzv. Junior Research Group Leadera „JRGL“. Tyto skupiny budou zaměřeny především na inovativní výzkum v oblasti nanotechnologií, mikrotechnologií, biotechnologií a materiálových věd. Výsledkem jejich výzkumu budou v ideálním případě konkrétní aplikace vědeckého poznání. Město tím podporuje zakládání mladých firem typu spin-off, tzn. s podílem univerzity. Jedná se o projekt klíčového významu pro další rozvoj vědecko-výzkumného centra CEITEC směrem k celoevropské excelenci a pomůže k lákání dalších investic, zájmů firem, talentů a potenciální tvorbě vysoce kvalifikovaných pracovních míst v regionu.

„Takováto spolupráce města a vědecko-výzkumné organizace nemá v Evropě obdoby. Projekt Back4Future a podpora vytvoření vědeckých juniorních skupin pomůže rozvoji oboru Life Sciences ve městě i v celém regionu. Jako město vnímáme nutnost přemýšlet také nad dlouhodobou udržitelností vědecko-výzkumných center a na tomto projektu chceme vyzkoušet zakládání spin-offů mezi vědci a centry, které budou složit ke kapitalizaci výsledků vědecké práce. Podpora takovýchto projektů přiláká do města jak talentované mladé vědce, tak synergicky firmy, které se tématikou nanotechnologií či biotechnologií zabývají,“ řekl náměstek primátora pro oblast Smart City Jaroslav Kacer.

Podpora JRGL skupin koncepčně navazuje na stipendijní program statutárního města Brna Brno Ph.D. Talent, který je určený pro podporu talentovaných doktorandů v přírodovědných a technických oborech stipendiem ve výši 100 000,- Kč po dobu tří let.  Pomocí tohoto projektu město podpořilo od roku 2009 již 132 nadaných studentů, kterým předalo celkem 42,4 milionu korun. Projekt Back4Future a podpora JRGL skupin umocňuje dopad programu SoMoPro, což je jihomoravský grantový program podporující příchod zkušených vědců ze zahraničí do Brna. Juniorní skupiny JRGL tedy vyplňují kariérní mezidobí mezi projekty Brno Ph.D. Talent a SoMoPro a zapadají do koncepce inovační politiky regionu.

Projekt B4F je koordinován VUT v Brně za účasti dalších tří brněnských institucí, a to Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR, a dvou vídeňských univerzit – Technische Universität Wien (TUW) a Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). 

„Projekt skýtá unikátní možnost získat jedinečné talenty, kteří nemají jen výzkumný potenciál, ale mohou zásadně posílit schopnost univerzity tvořit komerční spin-off řešení a výrazně stabilizovat financování vědy, výzkumu a inovací na CEITEC VUT, MUNI a Mendelu. Projekt může být po úspěšném provedení škálován ve větším rozsahu pro získání dalších talentů do komerčního využití výsledků VaVaI vytvořených na CEITEC,“ uvedl statutární zástupce ředitele CEITEC VUT Pavel Krečmer.

„Chtěl bych velmi ocenit snahu města Brna podpořit vytváření těchto nových vědeckých skupin. Podpora mladých výzkumných pracovníků je skvělý nápad a tato aktivita je velmi potřebná. Projekt vnímám zároveň jako skvělou příležitost pro sladění výzkumu provedeného těmito skupinami se zájmy občanů a firem ve městě,“ oceňuje podporu města také ředitel CEITEC Markus Dettenhofer.

Projekt Back4Future je jedním ze čtyř projektů z Brna, které se kvalifikovaly v soutěži Horizont 2020 do druhé fáze výzvy Teaming. Dalšími projekty jsou Passage (CEITEC MU), RICAIP (CEITEC VUT v roli partnera, koordinátorem je pražské ČVUT) a CETOCOEN Excellence (RECETOX MU v partnerství s FNUSA-ICRC). Podpora a dotace města Brna zásadním způsobem zvyšuje šanci na úspěšné získání tohoto projektu pro čtyři výše zmíněné instituce a umožní městu Brnu na dlouhou dobu potvrdit a udržet své výsadní postavení v oblasti vědy, výzkumu a inovací v rámci České republiky.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.09.2018 14:46
  • Datum poslední aktualizace: 25.09.2018 14:46
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design