Česky CZEnglish EN

Brno plánuje investice do školských zařízení za více než 100 milionů korun

15. dubna 2021

Brněnští radní schválili investice do tří brněnských školských budov. Ty by měly proběhnout v letech 2021–2024.

„Investice ve výši 100 656 500 korun zajistí dětem lepší podmínky ve školách a také vyšší komfort. Na základní škole Přemyslovo náměstí 1 vzniknou nové odborné učebny, v lokalitě Tuřany – Holásky bude vybudována další mateřská škola a na Waldorfské základní škole Plovdivská 8 proběhne rekonstrukce atria a přilehlých ploch,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nové odborné učebny a zázemí na ZŠ Přemyslovo náměstí 1

V bezbariérové nástavbě budovy Základní školy Přemyslovo náměstí vzniknou 4 nové učebny pro výuku cizích jazyků a přírodních věd, které budou doplněny o potřebné kabinety a sociální zařízení.

„Výstavba a vybavení nových odborných učeben zvýší kvalitu vzdělávání žáků v klíčových předmětech, jako je angličtina, němčina, fyzika, chemie nebo biologie. V současné době je hotová projektová dokumentace potřebná pro stavební povolení s nabytím právní moci. Městská část Brno-Slatina ještě zajistí dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Na to naváže podání žádosti o dotace z Integrovaného operačního programu. S realizací bychom chtěli začít ještě letos,“ upřesnil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Předpokládané celkové náklady: 50 000 000,- Kč vč. DPH
Dotace je odhadována na 33 634 152,71 Kč.

Výstavba nové MŠ v lokalitě Tuřany – Holásky

S ohledem na novou bytovou výstavbu v Holáskách je nezbytné vybudovat v této lokalitě i další dvoutřídní mateřskou školu, která poskytne prostor pro péči o děti předškolního věku, jejich rozvoj, hry a odpočinek.

„Realizací novostavby bezbariérové mateřské školy s podlahovou plochou 514 m2 a zahradou o výměře 1 937 m2 dojde k navýšení kapacity o 48 míst. Samotná realizace je plánována v letech 2022 až 2024,“ řekl první náměstek Petr Hladík.

Předpokládané celkové náklady: 33 456 500,- Kč vč. DPH
Dotace je odhadována na 20 000 000,- Kč.

Stavební úpravy atria a navazujících ploch na Waldorfské základní a mateřské škole Plovdivská 8

V současné době je prostranství atria sice udržované, vedení školy však dlouhodobě vidí v těchto prostorách potenciál pro zajištění venkovní školní výuky i pro volnočasové aktivity školy.

„Škola již z vlastních zdrojů zabezpečila bourací a přípravné práce, včetně zajištění dokumentace potřebné pro získání stavebního povolení. Nyní město Brno získalo také dotaci, takže se může započít s realizací projektu v nejbližších měsících. Po rekonstrukci, která by měla být dokončena příští rok, toto místo poslouží k výuce, setkávání a odpočinku. Vznikne zde i malé jeviště nebo vodní prvek,“ přiblížil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Předpokládané celkové náklady: 17 000 000,- Kč vč. DPH
Dotace je 13 093 204,50 Kč.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e–mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.04.2021 14:10
  • Datum poslední aktualizace: 15.04.2021 14:10
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design