Česky CZEnglish EN

Brno má nová pravidla pro zajištění čestných hrobů

2. září 2020

Na brněnských hřbitovech je v současné době téměř 180 čestných hrobů, o které pečuje město. Jsou v nich pochované slavné a významné osobnosti, které měly spojitost s Brnem. Radní dnes schválili nové znění statutu čestného pohřebiště.

„Ve spolupráci s magistrátním odborem kultury a odborem životního prostředí a také Správou hřbitovů města Brna byl aktualizován statut čestného pohřebiště města Brna, který byl již značně zastaralý. Nový dokument je podrobnější a upravuje především možnosti, jak financovat zřízení čestných hrobů. Prvním způsobem je zajištění ze strany města. Druhý umožňuje navrhovateli, aby poskytl městu peníze na zřízení hrobového zařízení. Třetí varianta dává možnost, aby čestný hrob zaplatil i vybudoval samotný navrhovatel,“ uvedl
1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Při financování z rozpočtu města Brna zajistí zpracování výtvarného návrhu hrobu odbor kultury a projedná jej s navrhovateli, příbuznými a blízkými osobami zesnulého. Po schválení a vlastním vybudování hrobového zařízení zajistí jeho údržbu odbor životního prostředí.

„Další variantou je zajištění financování hrobového zařízení navrhovatelem. Ten by poskytl prostředky pomocí darovací smlouvy. Zpracování výtvarné podoby opět navrhne odbor kultury a předloží je navrhovateli a blízkým osobám. Následně i zajistí vybudování. Údržbu bude provádět odbor životního prostředí,“ nastínil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Poslední možností je financování i vybudování navrhovatelem. Ten zajistí výtvarné řešení a vyjádření blízkých osob zesnulého. Řešení předloží k posouzení odboru kultury, který se k tomu vyjádří. Poté následuje schválení v Radě města Brna. Navrhovatel po dohodě s magistrátem zajistí i vlastní realizaci. Při pracích je pak povinen dodržovat platný řád veřejného pohřebiště. Po vybudování hrobového místa jej darovací smlouvou převede do vlastnictví města. Údržbu opět zajistí odbor životního prostředí.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.09.2020 13:13
  • Datum poslední aktualizace: 02.09.2020 13:13
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design