Česky CZEnglish EN

Brno hospodaří tak, aby se nezadlužovalo. A týká se to i kultury

20. říjen 2011

Statutární město Brno intenzivně pracuje na přípravách svého rozpočtu na rok 2012, který bude vzhledem ke sníženému výnosu daní o 900 mil. Kč ročně už od roku 2009, vzhledem k neutěšenému stavu světové ekonomiky a vzhledem k velké zadluženosti evropských států, měst a obcí opět velkým balancem mezi prioritami města a jeho směřováním do budoucnosti. Na kulturu vynaložilo město v r. 2011 ze svého rozpočtu téměř deset procent, přesně 918 mil. Kč, takový poměr žádné jiné město nedává.

Brno chce vyrovnaný rozpočet
Brno musí jít navzdory těmto faktům cestou vyrovnaného rozpočtu
a rozhodlo se snižovat svoji zadluženost, která za poslední léta klesla o 17,5 procent na plánovaných cca 6 mld. Kč ke konci roku 2011 vč. městských částí (ke konci r. 2005 činila zadluženost 7,3 mld. Kč). Před Brnem stojí opět velká výzva – připravit takový rozpočet, který nezatíží další generace Brňanů a Brňanek a který v maximální míře umožní spokojený život všech občanů.

Snahy města ocenily i renomované agentury
Snahy města v oblasti rozpočtové politiky ocenily i renomované agentury hodnotící rating města (rating = schopnost splácet své závazky). Agentura Standard & Poor’s zvýšila k 13. 4. 2011 městu Brnu dlouhodobý kreditní rating z A- na A a krátkodobý kreditní rating z A-2 na A-1. Výhled hodnotí jako stabilní. Agentura Moody’s Investors Service potvrdila k 26. 4. 2011 městu Brnu A2 dlouhodobý a P-1 krátkodobý rating domácí a zahraniční zadluženosti. Výhled hodnotí jako stabilní.

Úspory jsou nutné, ale ne drastické
Úspory v provozních nákladech se dotknou nejenom příspěvkových organizací v oblasti kultury, ale také dalších organizací. Nejedná se o úspory drastické, ale zcela racionální a odůvodnitelné vzhledem k současné ekonomické situaci. Město Brno nechce financovat organizace, které pouze navyšují provozní náklady, ale chce vytvořit ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací rozumnou rozpočtovou politiku.

Co také bylo?
Tři čtvrtě miliardy do oprav centra
Město za poslední roky významně zvelebilo centrum Brna, a to i přes nepříznivou ekonomickou situaci. Investice do druhé etapy Joštovy ulice byla za přispění fondu EU ve výši 157 mil. Kč, celá Joštova ulice stála necelých 350 mil. Kč. Od roku 2009, kdy došlo postupně k rekonstrukci Husovy ulice, Moravského náměstí vč. ul. Běhounské, Joštovy I. a II. etapy, investovalo město do opravy centrální části Brna  747 mil. Kč.

Velké rekonstrukce centra
Husova ulice
: 06/2008 – 08/2009, investice 243 mil. Kč
Moravské nám. vč ul. Běhounské: 09/2009 – 10/2010, investice 158 mil. Kč
Joštova ul. I. etapa: 01/2010 – 02/2011, investice 189 mil. Kč
Joštova ul. II. etapa: 06/2010 – 09/2011, investice 157 mil. Kč

Dokončena rekonstrukce spalovny
V polovině letošního roku byla dokončena rekonstrukce brněnské spalovny. Nové zařízení splňuje legislativně nastavené emisní limity a technické podmínky provozu. Současně je produkovaná škvára upravována tak, aby vyhověla normám pro zpracování ve stavebním průmyslu a rekultivaci. Instalací dotřiďovací linky je umožněno materiálové dotřídění separovaných složek komunálního odpadu.
Celkové náklady OHB : 94,2 mil. EUR bez DPH.

Co Brno čeká?
Brno chce dokončit kanalizaci
Před městem Brnem stojí velká rekonstrukce a dostavba kanalizace, jedná se o městské části Ivanovice, Bohunice, Žebětín a Tuřany. Půjde o 13 staveb. Celková  investice je 2,2 mld. Kč, z toho SFŽP už alokoval dotaci 54 mil. Kč a přislíbena je dotace z EU v částce 925 mil. Kč, zbytek bude financovat město samo. Výstavba je plánována v letech 2012 a 2013. V současné době připravuje MMB výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail:
zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.10.2011 08:08
  • Datum poslední aktualizace: 21.10.2011 08:08
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design