Česky CZEnglish EN

Brno, co není: v posledním kole hry odhalí soutěžící, co Brnu přináší řeka. Ti nejlepší projdou štolou pro Ponávku

16. května 2018

Budoucí podoba jezu v Obřanech. Vizualizace: Povodí MoravyMěsto Brno startuje poslední, čtvrté kolo šifrovací hry „Brno, co není“. Tentokrát se soutěžící seznámí s projektem Voda v Brně, který zahrnuje protipovodňová opatření na hlavních brněnských tocích, kterými jsou Svratka, Svitava a Leskava a dále revitalizace Staré Ponávky a Holáseckých jezer. Koncept čtvrtého kola hry a jednotlivých šifer proto inspirovala voda, se kterou si budou soutěžící hrát. První stanoviště naleznou hráči v parčíku u budovy Brněnských komunikací (křižovatka u Ronda). Celá trasa hry měří 1,4 kilometru. Výhrou pro pět týmů, které toto kolo soutěže absolvují jako první, bude průchod běžně nepřístupnou tříkilometrovou štolou pod sídlištěm Lesná, která ústí do Cacovického náhonu a kterou protéká říčka Ponávka. Unikátní výprava pro úspěšné týmy se koná v pátek 25. května od 18:00.

Spuštěním čtvrtého kola budou otevřeny všechny šifry hry Brno, co není (Plotní, Janáčkovo kulturní centrum – Sál pro Brno, Aquapark za Lužánkami a Voda v Brně).  Soutěžící mají necelé dva týdny na to, aby se pokusili postoupit do velkého finále.

Kampaň Brno co není„Všechna čtyři kola končí společně 31. května ve 23:59:59. 3. června bude následovat finále, do kterého postoupí 100 nejlepších týmů. Odehraje se na brněnském výstavišti v rámci Festivalu RE:PUBLIKA jako součást rodinného víkendu. Na hráče v něm čekají hlavní, finálové výhry – zážitky i věcné ceny,“ uvedl David Blažek z agentury Media Age.

Spolu s velkým finále šifrovací hry se bude o tomto víkendu jako součást Festivalu RE:PUBLIKA konat i Festival Game Access nabitý technologiemi a hrami.

Město Brno společně s Povodím Moravy uzavřely Memorandum o spolupráci, v rámci kterého se připravují protipovodňová opatření na vodních tocích ve městě. Tato opatření povedou také k tomu, aby byla zachována ekologická funkce vodních toků a zároveň se voda stala součástí veřejného prostranství a života obyvatel města.

Budoucí podoba jezu v Obřanech. Vizualizace: Povodí MoravyNejdříve se promění svratecké břehy od Riviéry až po viadukt u ulice Uhelná. K cyklostezce do roku 2022 přibudou promenády, stromořadí i galerie pro cukrárny, vinárničky a kafeterie. Úpravy čekají samozřejmě také Svitavu od jezu Radlas až po Maloměřický most na Dolnopolní. Podél toku se zřídí takzvané bermy, tedy zatravněné protipovodňové parky. Kromě toho projdou proměnou také jezy a ve stísněných místech budou postaveny zdi, které před vodou ochrání okolní zástavbu – například i plánovanou čtvrť Nová Zbrojovka. Svitavský náhon, neboli Starou Ponávku, čekají ve vybraných úsecích revitalizace, zpřístupnění břehů, doplnění cyklostezek a vytvoření pobytových míst.

Součástí opatření je i povodňová a migrační optimalizace jezů, kterou na základě memoranda připravuje Povodí Moravy.

Budoucí podoba jezu v Obřanech. Vizualizace: Povodí Moravy„Nejprve je v případě těchto projektů samozřejmě nutné vyřešit majetkoprávní přípravu. Nyní se začíná připravovat dokumentace pro rekonstrukci jezů na řece Svitavě v úseku od jezu Radlas až po Franzův jez,“ uvedl náměstek brněnského primátora Martin Ander, který má protipovodňová opatření ve své gesci.

Primárním cílem těchto opatření je snížení pevných přelivných hran jezů. Ty jsou nyní buď pevné, nebo částečně pohyblivé s vysokou pevnou konstrukcí. Na jezech je navrženo snížení pevné přelivné hrany minimálně o 1,0 m a nahrazení této výšky moderní pohyblivou hradící konstrukcí, která bude zajišťovat stávající provozní hladinu. Zároveň pak za povodně umožní vyhrazení celého průtočného profilu sklopením do dna řeky, čímž dojde k významnému snížení povodňové hladiny v nadjezí.

Kombinovaný přechod pro ryby a propusť pro vodáky. Ilustrační foto„Součástí rekonstrukce jezů je také jejich zprůchodnění pro ryby a výstavba propustí pro vodáky. Svratka a Svitava tak budou mnohem atraktivnější pro rekreaci a volnočasové vyžití,“ popsal náměstek Martin Ander.

Připravovaná opatření se týkají primárně těchto objektů na řece Svitavě:

Jez Obřany (viz vizualizace) – nová konstrukce v říční km 10,962

Jez Cacovice nová konstrukce v ř. km 10,157 – koncepce protipovodňových opatření ve městě Brně předpokládá v této lokalitě významné snížení terénu na levém břehu.

Snížení jezu Maloměřice II – stabilizační práh v ř. km 9,620 – stávající prefabrikovaný jez o výšce 1,0 m se zruší. V místě jezu se provede ve dně fixační práh z těžkého kamenného záhozu s urovnaným lícem. Cílem je trvalé snížení hladiny, obnovení proudného úseku a odstranění povodňové a migrační překážky v toku.

Jez Edler – nová konstrukce v ř. km 8,833

Jez Husovice – rekonstrukce v ř. km 7,820
Jez Radlas nová konstrukce v ř. km 6,424

Další informace o projektu Voda v Brně včetně vizualizací najdete na webu https://voda.brno.cz

Organizační informace ke hře:

Soutěžní tým potřebuje chytrý mobilní telefon s připojením a herní brožuru. Tu je možné stáhnout přímo ze stránek hra.brnoconeni.cz  nebo vyzvednout v Turistických informačních centrech. 

Jméno šifry, výzva, claim:

  • Šifra se jmenuje Záhada vlnolamu a hráče vyzývá k účasti výzviz „Odhal, co přináší řeka“
  • Projekt samotného rozšíření vodního areálu komunikujeme v rámci kampaně klíčovým vizuálem a claimem: „Na nábřeží to dnes nefrčí? Brzy bude“

Kdy hra začíná?

Středa (16. 5. 2018) je prvním dnem, kdy si mohou hru projít novináři. Veřejnosti se hra otevírá o půlnoci z pátku (18. 5. 2018) na sobotu (19. 5. 2018). Hru poté mohou hráči absolvovat každý den v libovolný čas. 

Výherci

Stejně jako v předchozích kolech hry (Tramvaj Plotní, JKC, akvapark za Lužánkami) i v kole čtvrtém platí, že prvních pět týmů, které absolvují hru nejrychleji (nejdříve) s kladným bodovým ohodnocením, získává odměnu v podobě unikátního zážitku, který si za peníze prostě nepořídí.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 026
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.05.2018 12:22
  • Datum poslední aktualizace: 16.05.2018 12:22
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design