Česky CZEnglish EN

Brno chce zrychlit přípravu strategických projektů

18. srpna 2015

Pomocí projektového řízení zrychlit přípravu strategických projektů a co možná nejvíce snížit jejich časovou náročnost včetně získávání finančních prostředků v programovacím období EU 2014 až 2020. Tento cíl si dala Rada města Brna, která v úterý 18. srpna 2015 schválila zřízení řídicích výborů pro strategické projekty, a to jak v Úseku technickém, tak v Úseku rozvoje města Magistrátu města Brna. Tyto řídicí výbory budou koordinovat jednotlivé projektové týmy, které budou aktivně koordinovat přípravu strategických projektů. Zamezí se tak roztříštěnosti a nekoordinovanosti přípravy velkých a strategických projektů.

Řídicí výbory mají odpovědnost vůči radě města za průběh a realizaci strategických projektů, jmenují či odvolávají členy projektových týmů a pravidelně informují o průběhu příprav jednotlivých projektů.

Strategické projekty v Úseku technickém MMB:
- Rekonstrukce ulice Plotní
- Nová tramvajová trať Osová – Nemocnice Bohunice – Univerzitní kampus MU
- Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy
- Prodloužení trolejbusové trati Osová – žst. Starý Lískovec, terminál
- Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova
- Trolejbusová vozovna Komín – rekonstrukce
- Vozovna Pisárky
- Telematika
- Vybudování parkovišť (park&ride)
- Terminál Mendlovo náměstí
- Dostavba kanalizační sítě

Strategické projekty v Úseku rozvoje města MMB:
- Odpadové hospodářství II
- Voda ve městě – jednotlivé projekty na revitalizaci nábřeží řek Svratky, Svitavy a Staré Ponávky

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail:
zara.pavel@brno.cz
tiskový servis MMB www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.08.2015 15:20
  • Datum poslední aktualizace: 18.08.2015 15:20
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design