Česky CZEnglish EN

Brno chce směnit pozemky s Mendelovou univerzitou, aby mohlo rozšířit pohřebiště v Soběšicích

16. říjen 2019

Kapacita veřejného pohřebiště v brněnských Soběšicích je již naplněna, proto je nutné je rozšířit. Město Brno by rádo získalo pozemek pro rozšíření od Mendelovy univerzity výměnou za jiné pozemky, musí ale zaplatit poplatek za trvalé odnětí plnění funkcí lesa. Radní tuto investici dnes schválili.

Rada města Brna dnes schválila zařazení nové investiční akce „Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích“
s celkovými náklady 380 000 Kč a dobou realizace v letech 2019–2021 do závazného plánu kapitálových výdajů města. Jde o první krok k rozšíření pohřebiště, jehož kapacita již nedostačuje.

Pozemek navazující na plochu současného pohřebiště je v majetku Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se
o lesní pozemek. Město Brno by jej rádo vyměnilo za jiné pozemky ve svém vlastnictví, svěřené k hospodaření Lesům města Brna. Univerzita má však ve svých stanovách klauzuli, která jí znemožňuje výměnu lesních pozemků, proto je nejprve nutné získat rozhodnutí o trvalém odnětí plnění funkcí lesa u zmíněného pozemku.

„Obyvatelé Soběšic původně pohřbívali své zesnulé v Řečkovicích, k jejichž farnosti Soběšice náležely. V roce 1876 byl založen samostatný hřbitov, který je v provozu dodnes. Na rozloze 3 622 m² je umístěno 366 hrobů. Pokud získáme sousední pozemek o téměř dvojnásobné rozloze, bude to řešení na další desítky let,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna povolil trvalé odnětí plnění funkcí lesa u pozemků parcelní číslo 1263/9 o výměře 6 335 m² a p. č. 1263/10 o výměře 177 m² v katastrálním území Soběšice. Rozhodnutí nabylo právní moci 20. září 2019.

Poplatek za trvalé odnětí byl vyčíslen na 378 666 Kč a hradí jej žadatel, tedy město Brno. Je splatný do 30 dnů od nabytí právní moci. Z této částky 60 % připadá Státnímu fondu životního prostředí (227 200 Kč) a 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí (151 466 Kč). Na základě rozhodnutí radních může být poplatek uhrazen.

Výměnu bude schvalovat správní rada univerzity 22. října 2019.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.10.2019 13:58
  • Datum poslední aktualizace: 16.10.2019 13:58
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design