Česky CZEnglish EN

Brno bude udělovat cenu Křesadlo 2017

11. červenec 2017

Rada města Brna na svém dnešním zasedání souhlasila se zapojením statutárního města Brna do oceňování dobrovolníků „Křesadlo 2017“. Tato cena je určena pro obyčejné lidi, kteří dokázali neobyčejné věci především ve významu nezištné pomoci ostatním či v rámci dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma věnují svůj volný čas například postiženým lidem či obecně prospěšným činnostem.

Nositelem ceny „Křesadlo“ je organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. HESTIA realizuje ocenění v jednotlivých regionech přes smluvního partnera zabezpečujícího administraci příprav a průběhu slavnostního udílení cen. V Jihomoravském kraji by administrátorem ocenění Křesadlo byla organizace Maltézská pomoc, o. p. s. za podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

Naše město je plné hrdinů, které nikdo nepoznává. Zachraňují životy, pracují bez nároků na odměnu a budují lepší svět pro nás všechny. Ceny „Křesadlo“ se snaží takové lidi povzbudit, motivovat a dát jim najevo, že jejich obětavost je vzorem pro nás všechny,“ řekl první náměstek primátora Petr Hladík.

Dobrovolníci mohou být nominováni v sedmi kategoriích:
1.       sociální služby a zdravotnictví – dobrovolníci vykonávající činnost v rámci sociálních služeb a zdravotních služeb či zdravotnických a sociálních zařízení
2.       vzdělávací a volnočasové aktivity – dobrovolníci vykonávající činnost v rámci zájmových a vzdělávacích aktivit, které jsou určené nejrůznějším věkovým skupinám
3.       environmentální aktivity – dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti ochrany a péče o životního prostředí, ekologické výchovy, energetiky, zemědělství, v oblasti ekologických poraden, v útulcích a záchranných stanicích a v botanických a zoologických zahradách
4.       komunitní dobrovolnictví – dobrovolníci vykonávající činnost, která slouží nějakému místnímu společenství, vyrůstá z něj a zároveň je podporuje a buduje a udržuje v chodu lokální společenský život
5.       humanitární a rozvojová pomoc – dobrovolníci vykonávající činnost v zahraničí při mimořádných událostech a při následné pomoci
6.       dobrovolnictví v kultuře a umění – dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti folklóru, hudby, zpěvu a tance, výtvarného umění, v oblasti ochrany kulturního dědictví, divadla, v kinech, galeriích, kulturních domech, v památnících, vydavatelstvích, knihovnách, památkách a muzeích
7.       lidská práva – dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti lidských práv, rovnosti příležitostí, v oblasti genderu, práce s menšinami, v občanských poradnách.

Nominovaným se může stát jakákoliv osoba starší patnácti let, která nebyla v minulosti již touto cenou oceněna. O tom, komu cena připadne, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy, samosprávy, novinářů a dalších. Ceny se slavnostně udělují v období kolem 5. prosince.

Nominace je možné posílat do 27. 10. 2017 přes elektronický formulář na adrese www.kr-jihomoravsky.cz . Formulář bude zveřejněn na začátku září.


Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz  

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.07.2017 13:43
  • Datum poslední aktualizace: 17.07.2017 13:43
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design