Česky CZEnglish EN

Brno bude spolupracovat s Masarykovou univerzitou na Plánu zdraví pro město

29. leden 2020

Prevenci násilí v rodinách, aktivní stárnutí a další otázky spojené se zdravím obyvatel řeší Plán zdraví města Brna 2018–2030. Brněnští radní dnes schválili roční smlouvu o spolupráci
s Masarykovou univerzitou na tomto plánu. Díky ní bude univerzita například vzdělávat učitele nebo zdravotnický personál.   

„Vážíme si aktivní spolupráce města a akademické sféry. Jsem velmi rád, že se do plnění plánu zdraví zapojí i Masarykova univerzita. Město jí některé aktivity uhradí. Jde o vzdělávací kurzy, monitoring zahraničních sociálních programů, zážitkové edukační programy, tvorbu vzdělávacích materiálů, edukaci učitelů a informační kampaň o domácím násilí. Dohromady se jedná o 540 000 korun včetně DPH,“ upřesnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Plán zdraví je dlouhodobá rozvojová vize v rámci Strategie pro Brno 2050. Jeho součástí je akční plán, jenž obsahuje konkrétní aktivity, které vedou k naplňování dílčích cílů v dlouhodobém horizontu. Zahrnuje čtyři tematické oblasti: politika zdravé rodiny; aktivní a zdravé stárnutí; politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence; prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.

Město Brno a Masarykova univerzita budou spolupracovat například v oblastech vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních pracovníků, podporování komunitních aktivit a služeb náhradní péče o dítě, vytváření programů pro společné trávení volného času rodin či posilování mezigeneračních vazeb a funkcí rodiny. Půjde také o tvorbu vzdělávacích materiálů a edukaci učitelů, zajišťování osvěty a informovanosti veřejnosti, realizování programů primární prevence na školách, sdílení zkušeností a dobré praxe nebo vzdělávání osob připravujících se na výkon povolání.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.01.2020 13:18
  • Datum poslední aktualizace: 29.01.2020 13:18
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design