Česky CZEnglish EN

Brno bude partnerem Masarykovy univerzity v projektu monitoringu ovzduší

14. dubna 2021

Město Brno se připojí jako partner k projektu Masarykovy univerzity, jehož cílem bude měřit kvalitu ovzduší ve městě a identifikovat typy a zdroje znečištění. Projekt za 16,5 milionu korun bude ze 100 % financován z Norských fondů – Výzvy 2A Tromso. Na dnešním zasedání radní doporučili zastupitelům, aby souhlasili se zapojením města do projektu a schválili partnerskou smlouvu s univerzitou.

„Přínosem projektu je především určení kvality ovzduší na území města Brna v místech a oblastech, kde nejsou známy detailní informace o složkách vyskytujících se ve vzduchu a míře jejich negativního působení. Díky dočasnému mobilnímu monitoringu bude zjištěn převládající typ znečištění včetně příslušných koncentrací a určen zdroj včetně vyhodnocení získaných dat,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Do projektu se zapojí magistrátní odbory životního prostředí, participace a implementace evropských fondů.

„Během měření dojde k rozšíření sítě současných 10 hydrometeorologických stanic o dalších 12 míst. Stanice budou rozmístěny tak, aby pokrývaly rovnoměrně celé Brno a ve výsledcích pak bylo možné odlišit vliv zeleně, dopravy, průmyslových areálů apod. Město bude v projektu hrát roli příjemce získaných dat, analýz a studií,“ upřesnil Petr Hladík.

„Výstupem monitoringu ovzduší bude seznam opatření (tzv. akční plán), jejichž prostřednictvím lze proti negativním účinkům zjištěným v rámci monitoringu bojovat. Vypracování akčního plánu a jeho implementace by v konečném důsledku měly vést ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna s kladnými dopady na zdraví a kvalitu života obyvatel,“ přiblížil 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Projekt bude probíhat od dubna letošního roku do konce července roku 2024. „Odbor implementace evropských fondů bude zodpovídat za správnost dokumentů a postupů, které se k tomuto projektu pojí. Ze strany Masarykovy univerzity je zajišťována veškerá administrativní a projektová podpora, koordinační činnost zapojených partnerů a věcné plnění cílů projektu,“ doplnil 4. náměstek primátorky Robert Kerndl.

Jedná se o projekt s mezinárodním aspektem, dalším zapojeným partnerem projektu je město Oslo, které se bude podílet na sdílení zkušeností a osvědčených postupů v otázkách práce s problémy kvality ovzduší ve městě.

Město Brno má od roku 2017 zpracován Akční plán zlepšování kvality ovzduší, jehož plnění je každoročně vyhodnocováno a na základě nových poznatků jsou opatření ke zlepšení kvality ovzduší buď upravována, nebo jsou doplňována nová opatření. Poslední aktualizace Akčního plánu proběhla v minulém roce. Akční plán obsahuje celkem 19 obecných opatření ke zlepšení kvality ovzduší, která jsou realizovatelná z pozice města, městských částí nebo městských společností. Na základě výstupů z měření provedených v rámci tohoto projektu bude Akční plán aktualizován (s platností od roku 2024) a konkretizován na základě nových měření zahrnujících i další látky, než které jsou běžně měřeny. V Akčním plánu budou zapracována především další konkrétní opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Chystaný projekt navíc odpovídá ambicím města v oblasti snižování emisí, k čemuž se město zavázalo v Akčním plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), a stejně tak i v oblasti digitalizace při testování senzorů a správy dat.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.04.2021 16:35
  • Datum poslední aktualizace: 14.04.2021 16:35
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design