Česky CZEnglish EN

Brněnské spolky dětí a mládeže i další organizace si rozdělí téměř 13 milionů korun

2. září 2021

Rada města Brna schválila na příští rok dotační programy na rozvoj mladých studentů zapojených do projektu DofE a také na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Žádosti bude možné podat během října letošního roku.

Na neformální vzdělávání pro mladé lidi ve věku 13–24 let, zajišťované školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží, které jsou zapojeny do programu The Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, poskytne Brno celkem 200 tisíc korun. „Město Brno zajistí přihlášeným organizacím zaškolení vedoucích projektu. Dotace pak bude poskytována na úhradu jednorázového poplatku za členství v DofE, na nákup materiálního vybavení a také na odměny zapojeným pedagogům,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže město podpoří částkou 12,5 milionu korun. „Podpora je směřována na zajištění činnosti brněnských organizací dětí a mládeže, a to na materiální vybavení, provoz a údržbu kluboven, areálů a základen, a samozřejmě také na zajištění pravidelných volnočasových aktivit, ať už víkendových či prázdninových pobytů, jednorázových akcí, nebo mezinárodních výměn,“ upřesnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.09.2021 11:18
  • Datum poslední aktualizace: 02.09.2021 11:18
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design