Česky CZEnglish EN

Brněnské dny bez úrazů představí „Preventivní vlak“

16. května 2017

V rámci projektu Brno – Zdravé město se ve dnech od 20. května do 12. června 2017 uskuteční 18. ročník Brněnských dnů bez úrazů. Cílem kampaně je upozornit veřejnost na možnosti prevence úrazů, včetně toho, jak se zachovat, pokud již k úrazů dojde. Kampaň nabízí 20 akcí určených všem věkovým skupinám z oblasti předcházení úrazů v dopravě, při sportu a volnočasových aktivitách. Součástí programu je praktický nácvik poskytování první pomoci.

Ve spolupráci s Českými drahami se podařilo zajistit, že do Brna ve dnech 7. a 8. června přijede „Preventivní vlak“. Tento ojedinělý projekt, situovaný přímo do prostředí železnice, apeluje na žáky základních a středních škol, aby se vyhýbali jakémukoliv hazardnímu chování a riskování v okolí železnice, které může končit tragicky.


Dle statistických údajů České drážní inspekce zemřelo v České republice v loňském roce na železnici celkem 242 osob, přičemž 193 úmrtí má na svědomí přecházení kolejí v místech, kde je to ze zákona zakázáno.

Cílem akce Preventivní vlak je především osvěta. Ta by měla děti a mladé lidi důsledně varovat před rizikovým chováním na železnicích. Od projektu očekávám, že si žáci a studenti brněnských škol v reálném prostředí železnice uvědomí rozdíl mezi virtuálními počítačovými hrami, kde disponují více životy, a skutečným světem, kde mají jen jeden život, ke kterému je potřeba přistupovat uvážlivě a s respektem,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Prvním vagónem Preventivního vlaku je speciální kinovůz, v němž bude promítán film „To nedáš“. Snímek vychází z mimořádných událostí, které se na železnici skutečně odehrály. Působivým a emotivním způsobem tak mladé lidi seznamuje s fatálními důsledky rizikového chování. Ve druhém, konferenčním voze budou žáci diskutovat s odborníky a vyšetřovateli, kteří se nehodami na železnicích přímo zabývají.

V souvislosti s rušným provozem ve městě Brně je věnována v rámci kampaně pozornost i problematice bezpečnosti na silnicích. Akce „První pomoc v dopravním prostředí nejen pro děti“ seznámí v sobotu 27. května na Dopravním hřišti Riviéra zájemce nejen se zásadami poskytování první pomoci, ale dospělí tu budou mít možnost otestovat simulátor nárazu a otočný trenažér, který ukazuje, co se děje s posádkou vozidla v průběhu nehody, při níž se auto přetočí na střechu.

Zajímavá akce z oblasti poskytování první pomoci a historie medicíny s názvem „Dětský den v Technickém muzeu v Brně na téma Aby první pomoc nebyla poslední“ je připravena na 10. června. Jejím prostřednictvím návštěvníci nahlédnou do vojenských miniležení v různých dobách a podívají se, jaká byla péče o raněné. K vidění tu bude rovněž ukázka zásahu hasičů při dopravní nehodě, vojenská sanitka či již historický automobil Praga V3S se zdravotnickou úpravou.

Použít automatizovaný externí defibrilátor, tzv. AED, zvládne i laický zachránce. Jedná se o přístroj, jehož včasné použití výrazně zvyšuje šanci na přežití při zástavě krevního oběhu. Pokud je zásah proveden okamžitě po příhodě, naděje na přežití je až 94 %. Po pěti minutách tato šance klesá na 50 %. Proto jsou defibrilátory umístěny přímo v ulicích Brna, aby je v případě potřeby mohl použít náhodný kolemjdoucí. Nácvik resuscitace s AED si budou moci zájemci vyzkoušet 12. června v Urban Centru na Staré radnici na akci „První pomoc pro veřejnost“.

Se stále vzrůstající oblibou skákání na trampolínách se zvyšuje i počet dětí, které se při této aktivitě zraní. Příčinou bývá nedodržování bezpečnostních zásad. V rámci Brněnských dnů bez úrazů se proto letos budeme věnovat i tomuto tématu na akci s názvem „Bezpečně na trampolíně“, která se uskuteční v neděli 28. května v prostoru před trampolínovým parkem na Heršpické ulici. Kromě nácviku správné a bezpečné techniky skákání zde budou k vidění i ukázky akrobatických výstupů.


Program Brněnských dnů bez úrazů je připraven ve spolupráci s řadou odborných partnerů, jako například Městská policie Brno, Policie ČR Vodní záchranná služba Brno-město a s dalšími institucemi. Je k dispozici na www.zdravemesto.brno.cz .

Mgr. Ivana Draholová
vedoucí Kanceláře Brno – Zdravé město Odboru zdraví
Magistrát města Brna  
tel.: 542 173 075
e-mail:
zdrave-mesto@brno.cz

MU = mimořádná událost, autor grafu: Správa železniční dopravní cesty

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.05.2017 09:35
  • Datum poslední aktualizace: 17.05.2017 09:35
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design