Česky CZEnglish EN

Brňané chtějí vyšší kvalitu vody, studie zjistí výskyt nežádoucích látek

26. únor 2020

Zlepšení kvality kohoutkové i odpadní vody chce dosáhnout úspěšný projekt participativního rozpočtu, pro který se v hlasování rozhodli sami občané. Radní dnes schválili výzvu na nabídky veřejné zakázky „Studie – Za zdravější a lepší vodu v Brně". Výsledkem studie, tedy ročního laboratorního bádání, má být přehled o přítomnosti a koncentraci zbytků škodlivých látek, například léků, hormonů, pesticidů nebo mikročástic plastů.

S kvalitou vody a zdravím člověka souvisí také ovlivnění života ve vodních tocích, znečištění světových moří a životního prostředí obecně. Procesy čištění odpadních vod jsou schopny zachytit škodlivé látky pouze částečně nebo vůbec ne, a tak se zbytková léčiva v moči skrze odpadní vody dostávají do povrchových a vzácně i podzemních vod, z nichž některé jsou zdrojem pitných vod.

„Zkoumána bude jednak jakost pitné vody ve vodovodu města Brna, ze kterého jsou obyvatelé zásobeni, jednak také jakost vody vytékající z čistírny odpadních vod. Monitorován bude výskyt zbytků léčiv v pitné vodě a s tím související zdravotní rizika. Sledovány budou také hormonální antikoncepční látky či přítomnost drog. Zjišťována bude koncentrace a výskyt,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Je navrženo 11 míst odběru vzorků pitné vody, tak aby šlo zjistit kvalitu vody napříč vodovodním systémem. Jedná se například o zdroje vody pro Brno v Březové nad Svitavou, v přítoku vodní nádrže Vír, dále ve vodojemu v Čebíně a v Holé hoře, v centru Brna, v Chrlicích, Kohoutovicích a Líšni. Četnost odběru vzorků vody bude každý měsíc po dobu jednoho roku. Zakázka bude realizovaná dle technické specifikace, kterou vypracovala společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Projekt „Za zdravější a lepší vodu v Brně“ zvítězil v roce 2018 v hlasování občanů města Brna v rámci projektu města Brna „Dáme na vás“. Jedná se o tzv. participativní rozpočet, který umožňuje občanům města rozhodovat o části rozpočtu. Projekt „Za zdravější a lepší vodu v Brně“ navrhl pan Zdeněk Herblich, projekt obdržel 2341 hlasů, rozpočet projektu je 2 950 000 Kč. Participativní rozpočet se snaží zapojit občany města do rozhodování o veřejných financích a podpořit rozvoj občanské společnosti.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.02.2020 12:49
  • Datum poslední aktualizace: 26.02.2020 12:49
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design