Česky CZEnglish EN

Bezbariérové úpravy a budování cyklotras. Radní zařadili nové projekty do závazného plánu výdajů

9. června 2021

Zařazení deseti projektů do závazného plánu kapitálových výdajů města dnes schválili brněnští radní. Na základě doporučení odboru dopravy a Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno se do plánu dostalo vybudování některých cyklotras, bezbariérové úpravy pro chodce nebo nová místa pro přecházení. Většina plánovaných činností bude zrealizována ještě letos, v některých případech se v tomto roce začne s pracemi a dokončení je v plánu v dalších letech.

Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno doporučil do plánu kapitálových výdajů zařadit čtveřici návrhů bezbariérových úprav v různých částech města. „Finanční prostředky bychom rádi využili například na úpravy ulice Pellicovy. Za přibližně 790 tisíc korun by měla být bezbariérově upravena místa pro přecházení ve čtyřech lokalitách. Počítáme i s vodicími liniemi v chodníku. Ty se nově objeví také u přechodů v křižovatkách Vejrostova–Fleischnerova v Bystrci a Bělohorská–Ostravská. Tyto dva přechody projdou celkovou proměnou. Do plánu kapitálových výdajů jsme zařadili i zpracování projektové dokumentace a následné vybudování bezbariérových míst pro přecházení na ulicích Kuršově a Teyschlově v trase, kterou handicapovaní lidé často využívají. Všechny zmíněné záměry by se měly realizace dočkat ještě letos. Do úprav, díky kterým je město dostupnější, se pouštíme pravidelně. Zatím nejvyšší investicí je úprava přednádražního prostoru v Králově Poli. Loni vznikla projektová dokumentace, letos plánujeme realizaci, přičemž úpravy vyjdou na 1,95 milionu korun,“ řekl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Do plánu byly zařazeny také projekty Odboru dopravy Magistrátu města Brna. V koordinaci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi začne v druhé polovině letošního roku rekonstrukce ulice Černovičky. Jedná se
o 300 metrů komunikace (vozovka, chodníky, parkovací stání), součástí je odvodnění a nutný mobiliář nebo přeložky kabelů. Po opravě zde bude platit dopravní režim Obytná zóna. Na základě požadavku městské části Brno-střed bude ulice Dominikánská ještě letos v červnu osazena litinovými sloupky. Ty zabrání nežádoucímu zastavování a parkování vozidel částečně na chodníku poblíž kostela sv. Michala v prostoru restauračních zahrádek.

Poslední čtveřice projektů zařazených do závazného plánu kapitálových výdajů souvisí s páteřní cyklotrasou. Město nyní bude počítat s financováním rozšíření komunikace Holzova, vedle níž vznikne samostatná cyklostezka a zelený pás, propojení ulic Holzovy a Podstránské, rozšíření úseku cyklostezky, který propojí ulici Pod sídlištěm s Bělohorskou, a vybudování stezky pro pěší a cyklisty a propojení ulic Nezamyslovy
a Olomoucké.

Z již zařazených projektů budou finanční prostředky použity například na usměrnění dopravy v klidu na stávajícím neregulovaném parkovišti u polikliniky na Halasově náměstí na Lesné s vyznačením parkovacích stání a umístěním dvou parkovacích automatů.

Zastupitelstvo musí nyní ještě schválit přesun příslušných finančních prostředků z rozpočtů jednotlivých odborů tak, aby bylo možné projekty financovat.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.06.2021 15:38
  • Datum poslední aktualizace: 09.06.2021 15:38
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design