Česky CZEnglish EN

Arnoldovu vilu čeká rekonstrukce. Poslouží i pro Centrum dialogu

25. září 2019

Rada města Brna souhlasila s projektem Centrum dialogu – Arnoldova vila. Jeho realizací vznikne kulturní zařízení pro výstavní a badatelskou činnost. Centrum dialogu bude sloužit pro laickou i odbornou veřejnost se zájmem o architekturu 19.–21. století.

Objekt významného brněnského stavitele Josefa Arnolda je od roku 2010 kulturní památkou a v roce 2012 byl zařazen na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. V současnosti je vila v havarijním stavu. Na základě realizované a odsouhlasené studie byla dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení. Společné povolení (pro územní a stavební řízení) nabylo právní moci 13. září 2019.

Cílem projektu je důsledná památková obnova Arnoldovy vily. Centrem domu budou multifunkční místnosti, které mohou sloužit i pro pořádání diskusních setkání, odborných symposií a konferencí. „Hlavní náplní Centra dialogu bude téma česko-německo-židovských vztahů a minulosti, neboť do 2. světové války zde vedle sebe všechny tyto národnosti žily. Součástí objektu bude také provoz umělecké kavárny nebo otevřené zahrady pro rekreační a uměleckou činnost,“ přiblížil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Ve vile vzniknou také výstavní prostory určené pro krátkodobé výstavy interních i externích kurátorů a stálá expozice o historii Arnoldovy vily, osobnosti stavitele Josefa Arnolda a tzv. první vilové kolonii nad Lužánkami. Nebude chybět ani badatelna a archiv dokumentačního centra vily Tugendhat a výzkumu architektury 19.–21. století. „Navíc tím, že zahrady Arnoldovy a Löw-Beerovy vily a vily Löw-Beerovy a Tugendhat spolu sousedí, dojde k propojení zahrad a zpřístupnění těchto vilových objektů v zahradním vnitrobloku,“ doplnil Petr Hladík.

Předpokládané celkové náklady: 123 000 000 Kč.
Kofinancování města Brna se předpokládá ve výši 84 000 000 Kč.
Maximální výše grantu: 39 000 000 Kč.

Na projekt bude podána žádost o dotaci prostřednictvím fondů EHP a Norska, program: Kulturní dědictví. Výzva bude zaměřena na ochranu a obnovu movitého a nemovitého kulturního dědictví. Žadatelem o dotaci je Muzeum města Brna ve spolupráci s externím dotačním manažerem.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: vasickova.jana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.09.2019 14:14
  • Datum poslední aktualizace: 25.09.2019 14:14
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design