Česky CZEnglish EN

Areál za Anthroposem se promění ve sportovně-rekreační oblast. Přibude i vodácký kanál

8. listopad 2016

Areál v Pisárkách za Anthroposem je vnímán jako zajímavá oblast pro budování sportovní a rekreační infrastruktury veřejného charakteru, což je i uvedeno ve schválené „Koncepci města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2011– 2016“. Na využití tohoto areálu a okolních ploch byly zpracovány ateliérem A plus dvě studie, z nichž Rada města Brna v září roku 2016 schválila variantu zahrnující čtyři hřiště na malou kopanou. K doplnění sportovního vyžití je v blízkosti areálu navržen i vodácký kanál pod jezem Kamenomlýnská.

„Rozvoj sportovního areálu za Anthroposem bude znamenat rozšíření nabídky sportovního vyžití pro všechny Brňany. Rada města Brna dnes odsouhlasila zahájení příprav této investiční akce a zařadila jej do strategických projektů města Brna,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Magistrát města Brna v současné době dokončuje bezúplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví Ministerstva obrany ČR do vlastnictví města, které je vlastníkem přiléhajících pozemků tvořících sportovní areál. Získáním těchto pozemků dojde ke sjednocení vlastnických práv ve sportovním areálu. Budou tak vytvořeny potřebné podmínky pro jednotnou správu, rozvoj a zajištění užívání sportovního areálu z úrovně jednoho vlastníka.

Sportovní areál bude disponovat čtyřmi hřišti o rozměrech 30x50 m pro malou kopanou v centrální poloze, dvěma víceúčelovými hřišti o rozměrech 22x44 m, in-line stezkou v délce téměř 1,3 kilometru a jedním hřištěm pro plážový volejbal o rozměrech 16x26 m.

Pro rekreaci bude v areálu zřízeno hřiště na plážový fotbal o rozměrech 37x28 m, prostor pro MTB školku a doplňková stanoviště s oddechovou zónou v místech pro parkovací úpravy a městský mobiliář. Pro rodiny s dětmi jsou navržena i dětská hřiště.

Na areál bude navazovat trasa cyklostezky, která spojuje severozápadní a jihovýchodní část města.

Předpokládané investiční náklady, včetně dopravního napojení, jsou odhadovány na 260 mil. Kč.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail:
ponuchalek.filip@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.11.2016 14:37
  • Datum poslední aktualizace: 08.11.2016 14:37
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design