Česky CZEnglish EN

Architektonicky-krajinářská soutěž Nábřeží řeky Svratky

5. prosinec 2016

Statutární město Brno vyhlásilo mezinárodní jednokolovou architektonicko-krajinářskou soutěž „Nábřeží řeky Svratky“ o návrh komplexní revitalizace svrateckých břehů spojený s protipovodňovými opatřeními.

„Cílem soutěže je zpřístupnit řeku Svratku obyvatelům a návštěvníkům Brna v různých dobách během roku i během dne. Chceme nalézt nejlepší řešení, které z nábřeží Svratky v centru Brna udělá atraktivní veřejný prostor s přístupem k vodě,“ řekl Martin Ander, náměstek primátora města Brna pro oblast rozvoje města.

Místo řešené touto soutěží je jedinou skutečnou styčnou plochou řeky a města – na levém břehu začíná oblastí mezi koupalištěm Riviéra a Výstavištěm, na pravém břehu Kamennou kolonií a ukončeno je okolím železničního viaduktu mezi ulicemi Pražákova a Uhelná. Řeka je v tomto území vůbec nejhůře přístupná, je to přitom jediná oblast s potenciálem zapojení do městského života. Jedná se o nesmírně komplikované území, které je pro soutěžící velkou výzvou a pro město Brno jedinečnou šancí.

Tento úsek řeky Svratky je tím nejatraktivnějším pro oživení a pro jeho využití jako zajímavého veřejného prostoru, kde se mohou lidé potkávat, trávit svůj volný čas. Hledáme pro něj řešení, které bude ladit s životem města a ve kterém zároveň budou protipovodňová opatření navržena co nejvíce jako přírodě blízká,“ upřesňuje Ander.

„Nábřeží řeky Svratky“ vyzývá krajináře, architekty, urbanisty, vodohospodáře a další odborníky, aby pojali svratecké břehy jako významný veřejný prostor a svým návrhem jim dodali spolu s opatřeními proti povodním také hodnotu, kterou ve skutečnosti mají.

O návrzích budou rozhodovat brněnští zastupitelé – náměstek primátora Martin Ander, zastupitelé městské části Brno-střed Petr Bořecký a Filip Chvátal a Petr Kunc, místostarosta Brna-Židenic. Doplní je generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský a čeští i zahraniční architekti s bohatými zkušenostmi. Předsedou poroty je Aleš Burian z atelieru Burian – Křivinka. V porotě zasedne také Susan Kraupp, architektka a urbanistka z Vídně a spoluautorka vídeňské Donaukanal Partitur, a francouzský krajinářský architekt Emmanuel Jalbert z kanceláře In Situ, jež má za sebou četné městské projekty obnov nábřeží. Odbornou část poroty dále tvoří brněnští architekti Michal Palaščák a Pavel Jura spolu s krajinářskou architektkou Klárou Stachovou.

Soutěž bude probíhat zcela anonymně, vyhlášena je v češtině i angličtině a bude mít jedno kolo. Termín pro odevzdání návrhů je stanoven na 28. 2. 2017. Výsledky soutěže by tak měly být zveřejněny spolu s výstavou návrhů v průběhu jarních měsíců.

Oceněny budou tři nejlepší návrhy. Ceny jsou stanovené na 550 000 Kč pro první místo, dalších 900 000 Kč je vyhrazeno pro druhé a třetí místo a případné odměny.

Veškeré informace pro média budou vždy zveřejňovány rovněž na stránkách soutěže:
nabrezirekysvratky.cz
—————————————————————————————

Vyhlašovatel soutěže o návrh
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
601 67 Brno

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek
MOBA Studio
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521
Proškolený organizátor soutěže:
MArch Ing. arch. Yvette Vašourková
E-mail: vasourkova@moba.name

Kontakt pro média:
Sekretář soutěže
Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Tel.: +420 603 810 083
E-mail: kovacevic@moba.name

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.12.2016 12:18
  • Datum poslední aktualizace: 05.12.2016 12:18
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design