Česky CZEnglish EN

Aplikace Cyklodoprava v Brně zvítězila v soutěži

27. listopad 2019

Aplikace Magistrátu města Brna Cyklodoprava v Brně slaví úspěch. V soutěži Společně otevíráme data 2019 pořádané Nadací OSF zvítězila v kategorii Solution App, která sdružuje aplikace upozorňující na významný společenský problém či přispívající k jeho řešení. Vítězové jednotlivých kategorií navíc obdrželi částku 30 tisíc korun na další rozvoj aplikací.

„V loňském roce se podařilo zvítězit ve dvou kategoriích, a to s aplikacemi Hodnocení pocitové mapy města a Dopravní obslužnost Brna a okolí. Jsem moc rád, že se na tento úspěch podařilo navázat i letos, a to s tématem cyklodopravy, které je ve městě stále aktuální,“ uvedl druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Aplikace interaktivní formou analyzuje různé aspekty rozvoje cyklodopravy, srovnává podmínky Brna s ostatními městy v ČR nebo zahraničí a v neposlední řadě přináší i přehledný dashboard nehod s účastí cyklistů, které se ve městě staly. Aplikace byla vytvořena koncem září a za dva měsíce ji využilo více než 2 tisíce lidí.

„Kvalita ani rozsah cyklistické infrastruktury nejsou v Brně dostatečné. Spolupracujeme se státní správou a dalšími subjekty, aby se tato situace postupně zlepšila. Cyklodoprava je jedním ze způsobů mobility, která má ve městě nezastupitelný význam. Při plánování dalších opatření pro cyklisty je ale prioritní myslet na bezpečnost všech účastníků provozu,“ vysvětlil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Kromě aplikace Cyklodoprava v Brně se soutěže účastnily i další brněnské magistrátní aplikace jako například gridová analytická aplikace BrnoUrbanGrid nebo aplikace znázorňující data mobilního operátora. Brněnského tvůrce má i vítězná aplikace kategorie „Data v každodenním životě“ s názvem Mapa vysílačů, která mapuje a analyzuje televizní vysílače.

Všechny aplikace města jsou k dispozici na data.brno.cz/aplikace. 

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.11.2019 12:59
  • Datum poslední aktualizace: 27.11.2019 12:59
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design