Česky CZEnglish EN

Akční plán navrhne aktivity podporující zdraví obyvatel města

27. října 2020

Akční plán pro roky 2021–2023, který je součástí strategického dokumentu Plán zdraví města Brna 2018–2030, dnes doporučili ke schválení zastupitelstvu brněnští radní. Materiál reaguje na vyhodnocení akčního plánu za předcházející tři roky. Zahrnuje konkrétní aktivity, které mají za cíl naplnit strategická opatření v oblastech politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence, politika zdravé rodiny, aktivní a zdravé stárnutí a prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.

„Akční plán nastavuje konkrétní aktivity, které přispívají k naplňování priorit a opatření definovaných v Plánu zdraví. Předcházející akční plán byl stanovený do konce letošního roku a z jeho vyhodnocení vyplývá, že se ho podařilo naplnit bez výrazných odchylek. Přesto byly pro následující období navržené drobné úpravy. Novinkou do roku 2023 je například dlouhodobá podpora bezpříspěvkového dárcovství krve a krevních složek zajišťována prostřednictvím kampaně města Brna Darujme krev pro Brno, která byla v roce 2020 spuštěna jako pilotní projekt města. Novinkou je také příprava celoměstské kampaně na podporu prevence civilizačních chorob Brněnské dny prevence, jejímž cílem bude upozornit na důležitost prevence nejčastěji se vyskytujících onemocnění, jako jsou cerebrovaskulární a kardiovaskulární choroby, onkologická onemocnění, cukrovka, obezita či Alzheimerova choroba. Akčním plánem na nové tříleté období bude také značně posíleno i vzdělávání široké veřejnosti v oblasti zdraví a jeho podpory s cílem zvýšení úrovně odpovědnosti za vlastní zdraví, zdravotní gramotnosti a posílení zdravého životního stylu,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

Z hlediska financování nebyl v akčním plánu na následující období nijak navýšen objem potřebných prostředků. Obsahem materiálu jsou například aktivity jako modernizace, rekonstrukce a novostavba městských příspěvkových zařízení v oblasti zdravotnictví, sociálně zdravotní komplex Červený kopec, finanční podpora paliativní medicíny a hospicové péče na území města Brna a podpora dalšího rozvoje, aktivizace veřejnosti k přijetí odpovědnosti za vlastní zdraví a přijetí zdravého životního stylu, realizace a spolupráce na programech prevence civilizačních chorob a podpora jejich včasné diagnostiky (včetně neurodegenerativních onemocnění), podpora rodinné problematiky, podpora tzv. sendvičové generace, zpřístupňování veřejných prostor, humanitární lůžka pro oběti domácího násilí, komplexní podpora a pomoc rodinám zasaženým násilím či posílení paliativní péče. Akční plán musí schválit ještě zastupitelstvo města. Platit by pak měl od 1. ledna 2021.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.10.2020 13:47
  • Datum poslední aktualizace: 27.10.2020 13:47
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design