Česky CZEnglish EN

Akce připomínající význam Gregora Johanna Mendela bude za město koordinovat ředitel hvězdárny Jiří Dušek

25. březen 2020

V roce 2022 si připomeneme 200. výročí narození významné osobnosti nejen z oblasti genetiky Gregora Johanna Mendela. V souvislosti s tím připravuje město, řada organizací i vysokých škol různé připomínkové a osvětové akce. Koordinaci všech aktivit a zastupování města v těchto činnostech nyní brněnští radní svěřili řediteli Hvězdárny a planetária Brno Jiřímu Duškovi.

„V lednu letošního roku jsme podepsali spolu s Jihomoravským krajem a Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina memorandum. Na jeho základě chceme spolupracovat při oslavách 200. výročí narození G. J. Mendela a šíření jeho odkazu. Protože připravované akce budou mít celosvětový dopad – zejména v odborné komunitě – a protože jednání bude nutné vést s širokou skupinou partnerů, vybrali jsme koordinátora, který bude v rámci spolupráce na přípravě oslav město zastupovat,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Primárním úkolem Jiřího Duška bude zejména časově koordinovat jednotlivé akce, přičemž bude zachována jejich jedinečnost tak, aby si nekonkurovaly, ale naopak, aby se vzájemně posilovaly a doplňovaly. Zároveň bude jednat s ministerstvem kultury a dalšími institucemi o možnostech vícezdrojového financování akcí.

Připomínat význam Mendela chce město nejen v roce jeho výročí, ale také v letech předcházejících i následujících. Gregor Johann Mendel působil v Brně, kde učinil řadu objevů. Odhalil mimo jiné základní zákony dědičnosti a založil nauku v oblasti genetiky. Akce u příležitosti výročí jeho narození mají za cíl připomenout nejen významný dopad jeho práce a génia na vědu, ale také přiblížit široké veřejnosti Brno jako Mendelovo město a Moravu jako jeho kraj. Ostatně, velmi aktuálním a mediálně nosným tématem této doby budou právě objevy genetiků.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.03.2020 16:25
  • Datum poslední aktualizace: 25.03.2020 16:25
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design