Česky CZEnglish EN

30. 07. 2008 Rodina Herring bude na ústředním hřbitově

30. července 2008

  

Rada města Brna schválila uložení ostatků příslušníků rodiny Herring do čestného válečného hrobu na Ústředním hřbitově města Brna ve skupině 22a.

 

Jmenovitě jde o:

1. čestného občana města Brna, svobodného pána Ersta Johanna Herringa von Frankensdorf (do rytířského stavu povýšen v roce 1850, do panského stavu povýšen v roce 1866) a jeho předky:

    – pana Johanna von Herring (do rytířského stavu povýšen v roce 1815)

    - paní Franzisku Herring, rozenou Ungerovou

2. svobodnou paní Amalii Johannu von Herring

3. pana Viktora Franze Johanna Herringa.

 

Více o rodině Herring:

Výše uvedení příslušníci rodiny Herring byli významnými občany města Brna a zasloužili se o rozvoj města Brna a jeho okolí. Byli významnými sponzory při rozvoji města, štědře podporovali kulturu a další společenské aktivity ve městě Brně. Objekt rodinné hrobky Herring, dnes evidovaný jako čestný a hromadný válečný hrob neznámých obětí, byl vybudován jejich nákladem a sloužil se souhlasem pozdějších majitelů hrobky, původních majitelů firmy Hardtmuth, dnešní KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., České Budějovice, k pohřbívání a ukládání ostatků válečných obětí. Hrobka je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 11789/7-296/25 jako památkově chráněný objekt.

 

O hrobce:

V hrobce a jejím blízkém okolí bylo v minulosti pohřbeno a uloženo více než 1000 lidských pozůstatků a ostatků obětí válečného násilí, které zahynuly na území města nebo byly  exhumovány z hromadných hrobů na území města. Z uvedeného důvodu je čestný hrob rovněž válečným hrobem. Z důvodu obnovy objektu válečného hrobu byly roku 2000 ostatky příslušníků rodiny Herring z hrobky exhumovány a dočasně uloženy v zápůjční hrobce. V současné době, kdy byla obnova objektu hrobky Herring dokončena, je  vhodné původně zde pohřbené ostatky příslušníků rodiny Herring do hrobky znovu uložit. Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistit dosud žijící dědice rodiny Herring, a z důvodu, že posledním oprávněným nájemcem hrobu byla firma KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., České Budějovice, byl současný majitel uvedené firmy požádán o sdělení možných nástupců práv rodiny Herring. Firma KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., svým prohlášením ze dne 30. 8. 2006 sdělila, že nemá žádná práva ani závazky k pohřbeným pozůstatkům příslušníků rodiny Herring.

 

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí

Magistrát města Brna

tel.: +420 542 172 162

fax.: +420 542 172 303

e-mail: zara.pavel@brno.cz

"
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.07.2008 09:49
  • Datum poslední aktualizace: 30.07.2008 09:49
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design