Česky CZEnglish EN

13. 06. 2007 Poškození životního prostředí během ohňostrojů se neprokázalo

13. června 2007

Magistrát města Brna provedl v uplynulých týdnech v souvislosti s pořádáním akce Brno – město uprostřed Evropy, přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS, monitoring znečištění ovzduší a sledování stavu rybí populace na Brněnské přehradě. Z výsledků obou šetření vyplývá, že letošní festival IGNIS BRUNENSIS neměl závažný vliv na kvalitu vzduchu, ani nezpůsobil hromadný úhyn ryb.

„Vzhledem k častým dotazům občanů, zda ohňostroje na přehradě nepoškozují životní prostředí, jsme nechali provést základní měření. Jejich výsledky ukázaly, že k zásadnímu poškození přírody nedošlo,"" řekl náměstek primátora pro rozvoj Martin Ander.

 

Kvalita ovzduší:

Ve dnech 23. 5. až 31. 5. 2007 prováděl Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) v areálu loděnice DPMB, a. s., na Brněnské přehradě svým měřicím vozem měření kvality ovzduší po dobu konání soutěžních ohňostrojů. Jednotlivé ohňostroje se konaly ve dnech 24. 5., 26. 5., 28. 5. a 30. 5.2007, vždy v době mezi 22.30 hod. až cca 22.45 hod.

Měření neprokázalo, že by konání ohňostrojů na Brněnské přehradě bylo příčinou nadlimitních koncentrací škodlivin měřených měřicím vozem OŽP MMB.

Nárůst koncentrací pravděpodobně souvisejících s ohňostroji byl vysledován pouze u oxidu uhelnatého (CO), okamžitě po ukončení akce však došlo k jeho odeznění, tj. k poklesu k normálnímu stavu ovzduší dané lokality. Navíc maximální naměřená osmihodinová koncentrace CO dosáhla pouze 12 % zákonného imisního limitu pro tuto škodlivinu.

Zvýšené koncentrace NO2 byly naměřeny v době 1-2 hod. po ukončení akcí a byly způsobeny odjezdem soukromých vozidel diváků. (Při příjezdu zvýšení zaznamenáno nebylo, neboť příjezd diváků byl více rozložen v čase.) Avšak i zde maximální naměřené hodinové koncentrace dosáhly 25-30 % zákonného imisního limitu, jinak se pohybovaly na úrovni do 15 % limitu.

Zvýšené koncentrace prachových částic frakce PM10 nebyly způsobeny ohňostroji, jelikož se vyskytovaly i v průběhu všech dnů měření. Podstatnou příčinou bylo suché počasí v daném období, tj. zejména vysoká teplota, dlouhotrvající sucho a s tím spojená nízká relativní vlhkost vzduchu.

 

Vliv na ryby v přehradě:  

Do zahájení přehlídky, tj. do 24. 7. 2007 bylo z hladiny přehrady od hráze až po lokalitu „Na pile"" posbíráno cca 400 kg uhynulých ryb převážně rodu Abramis (druh Cejn velký a Cejn sinný). Výskyt takového množství uhynulých jedinců je zcela běžným jevem a je důsledkem přirozené úmrtnosti v souvislosti s reprodukčním cyklem zmíněných druhů.

Ve dnech 25. 5. 2007 až 1. 6. 2007, tj. v mezidobí ohňostrojové přehlídky a po jejím ukončení, byly opět ve spolupráci s místní organizací Moravského rybářského svazu Brno 2, Povodím Moravy a za účasti zástupce Oddělení chorob ryb a včel VFU v Brně a samostatně pak také společností Lesy města Brna provedeny vizuální kontroly vodní hladiny hlavního jezera za pomoci motorového plavidla podniku Povodí Moravy. Byl také proveden sběr uhynulých ryb při březích přehrady. Při těchto šetřeních bylo nalezeno zanedbatelné množství ryb, spočítáno cca 100 kusů uhynulých jedinců rodu cejn, kapr (3 ks) a candát (1 ks). Stupeň rozkladu nalezených jedinců vyloučil přímou spojitost s ohňostrojovými akcemi. Dle sdělení Moravského rybářského svazu bude zvýšená kontrola zdravotního stavu rybího společenstva probíhat i v následujících dnech, minimálně do 10. 6. 2007.

Na základě zjištěných skutečností lze v současné chvíli konstatovat, že letošní ohňostrojové přehlídky „Ignis Brunensis"" neměly přímý negativní vliv na zdravotní stav rybího společenstva s následkem úhynu ryb.

Relativně zvýšenou úmrtnost převážně cejnů v předchozích letech lze přisuzovat nepříznivé souhře různých faktorů v období přirozené reprodukce, která v inkriminovaných letech korespondovala s termínem ohňostrojových akcí.  

 

 

Pavel Žára, tiskový mluvčí MMB

e-mail: zara.pavel@brno.cz

tel.: +420 542 172 162

"
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.06.2007 08:04
  • Datum poslední aktualizace: 13.06.2007 08:04
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design