Česky CZEnglish EN

1. regionální paliativní konference v Brně

10. říjen 2017

Multiprofesní spolupráce při péči o pacienty v závěru života v domácím prostředí je hlavním tématem 1. regionální konference zaměřené na paliativní péči v přirozeném prostředí nemocných. Ve dnech 11. a 12. října 2017 ji v prostorách Staré a Nové radnice v Brně pořádá Hospic sv. Alžběty ve spolupráci se statutárním městem Brnem. 

„Vedle péče v domácím prostředí, což je hlavní téma této konference, je samozřejmě nutné rozvíjet i další formy paliativní péče, vytvářet místa pro paliatry v nemocnicích a zejména zvyšovat povědomí o paliativní péči u zdravotníků i pacientů,“ přiblížil důvody zapojení města do pořádání této konference 1. náměstek primátora Mgr. Petr Hladík, do jehož gesce oblast zdravotnictví spadá. „A k tomu, aby byla naše koncepce paliativní péče pro pacienty skutečně funkční a prospěšná, je zapotřebí stanovit postupy, které budou společné pro Brno i pro celý Jihomoravský kraj,“ doplnil.

Konference je určena pro zainteresovanou odbornou i laickou veřejnost a její součástí bude odborná diskuse o formách, kvalitě a aktuálních možnostech poskytování paliativní péče v domácím prostředí v Brně a v Jihomoravském kraji. 

„Ukazuje se, že kombinace lůžkové a terénní práce je velice potřebná,“ uvedl ředitel Hospice sv. Alžběty Mgr. Karel Kosina. „Hlavním účelem našeho setkání je najít cesty k propojení aktivit jednotlivých poskytovatelů paliativní péče v Brně a Jihomoravském kraji a vytvořit základ pro jejich optimální součinnost.“

Jedním ze záměrů konference je proto vytvoření pracovní skupiny, která následně připraví podklady pro koncepci poskytování paliativní péče pro Brno a Jihomoravský kraj s výhledem do roku 2050.

Se svými příspěvky vystoupí na konferenci odborníci, kteří mají s paliativní péčí zkušenosti jak v České republice, tak i v zahraničí, jako např. MUDr. Ladislav Kabelka (Domácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči), MUDr. Ondřej Sláma (Masarykův onkologický ústav v Brně), MUDr. Zdeněk Bystřický (Nemocnice v Mistelbachu, Rakousko), MUDr. Zdeněk Kalvach (domácí hospic Cesta domů v Praze) nebo MUDr. Regina Slámová (Domácí hospic Tabita v Brně). 

Paliativní konference se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

Více na paliativnipece.info/. 

Bližší informace: Jana Hrudníková, tel.: 724 927 433, e-mail: brno@paliativnipece.info

Hospic sv. Alžběty
Hospic sv. Alžběty, o.p.s., poskytuje služby od r. 2004. Jedná se o lůžkovou hospicovou péči, domácí hospic a ambulanci paliativní medicíny. Domácí hospic nabídl v roce 2016 specializovanou paliativní péči 160 pacientům (5047 ošetřovacích dnů), z nichž více než 90 % zemřelo v domácím prostředí. V letošním roce do konce srpna měl domácí hospic v péči 147 pacientů (bezmála ve 4000 ošetřovacích dnech). Zájem o péči vzrůstá jak ze strany nemocničních a praktických lékařů, tak ze strany pacientů, kteří chtějí s nevyléčitelným onemocněním žít doma až do konce.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.10.2017 13:37
  • Datum poslední aktualizace: 10.10.2017 13:37
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design