Česky CZEnglish EN

Tiskové zprávy

Mobilita v Brně – Vize 2050

9. září 2015

V minulých dnech se v prostorách Jihomoravského inovačního centra uskutečnil workshop „Mobilita v Brně – Vize 2050“, připravený ve... [více]

Město připravilo další „balík“ změn ÚPmB

8. září 2015

Zastupitelé dnes projednají druhý balík změn územního plánu poté, co v lednu krajský soud zrušil tzv. „Aktualizaci ÚPmB“. Soubor čítající... [více]

Urbanistická soutěž o návrh - budoucnost centra Brna

7. září 2015

Statutární město Brno dnes vyhlašuje mezinárodní dvoukolovou urbanistickou soutěž na podobu nové městské čtvrti a strategii jejího rozvoje.... [více]

Informační strategie města Brna

7. září 2015

Město Brno zveřejnilo na svých stránkách novou Informační strategii města Brna, tedy dokument, který má za cíl zvýšit transparentnost a... [více]

Město představí varianty přestavby ŽUB, o finální rozhodne ministerstvo dopravy

4. září 2015

Brno leží na křížení dvou hlavních koridorů transevropské dopravní sítě: Baltsko-jadranského koridoru a Východního a východostředomořského... [více]

Brno má nové kontejnery na vysloužilá elektrozařízení

4. září 2015

Na všech 37 sběrných střediscích odpadu jsou od tohoto týdne k dispozici občanům speciální nové kontejnery na vysloužilé elektrospotřebiče.... [více]

Město chce o přestavbě ŽUB komunikovat s veřejností novým způsobem

2. září 2015

V pátek 4. září 2015 ve 12.00 hodin se v sále Rady města Brna na Nové radnici uskuteční  tisková konference ke komunikaci s veřejností... [více]

Studenty Lékařské fakulty čeká praxe ve školách

1. září 2015

Radě města Brna dnes schválila smlouvu o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity,... [více]

Město využije potenciálu nadaných studentů

1. září 2015

Brno je díky existenci řady univerzit a škol plné talentovaných studentů, jejichž potenciál není vždy zcela vytěžen. Studenti si navíc... [více]

Rada vybrala zhotovitele pro P&R parkoviště u hřbitova

1. září 2015

Město zahajuje první výstavbu parkoviště P&R (park and ride), které bude prvním parkovištěm, kde si budou moci řidiči zanechat svůj... [více]

Architecture Week - Brno představuje své skvosty

1. září 2015

Již 9. ročník festivalu architektury a urbanismu Architecture Week s hlavním tématem Architektura a památky mého kraje se koná od 17. srpna... [více]

Tisková zpráva z RMB č. R7/035 dne 1. 9. 2015

1. září 2015

RMB schválila- podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „Individuální dotace JMK 2015“ pro rok 2015 ve... [více]

Otevírá se vědecká stezka

31. srpna 2015

Hvězdárna a planetárium Brna počátkem září otevírá novou vědeckou stezku. Od rána do večera, od soumraku do úsvitu, od pondělí do neděle... [více]

Zadání důležitých změn územního plánu může připomínkovat veřejnost

27. srpna 2015

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna zveřejnil formou veřejné vyhlášky návrh zadání změn Územního plánu města Brna... [více]

Do prvních tříd ZŠ nastoupí přibližně 4000 žáků

26. srpna 2015

Podle předběžných odhadů nastoupí do prvních tříd základních škol v Brně ve školním roce 2015/2016 zhruba 4000 prvňáků. Přesné číslo bude... [více]

Tisková zpráva z RMB č. R7/034 dne 18. 8. 2015

18. srpna 2015

RMB schválila- dohodu o pořádání slavnostního udílení cen soutěže Entente Florale Europe v září 2016 v Brně; jedná se o soutěž... [více]

Brno chce zrychlit přípravu strategických projektů

18. srpna 2015

Pomocí projektového řízení zrychlit přípravu strategických projektů a co možná nejvíce snížit jejich časovou náročnost včetně získávání... [více]

Dům pánů z Kunštátu se promění v centrum mladých umělců

18. srpna 2015

V Brně vznikne nové centrum kultury se zaměřením na mladou experimentální scénu. Tento materiál schválila Rada města Brna v úterý 18. srpna... [více]

Město pokračuje v prodeji dotovaných kompostérů

18. srpna 2015

Úspěšný projekt dotovaných kompostérů pro brněnské domácnosti pokračuje. Zájem občanů zejména o větší kompostéry typu 900 litrů a více byl... [více]

Rada města schválila založení spolku pro pořádání Moto GP

11. srpna 2015

Organizace a financování závodů mistrovství světa silničních motocyklů na Masarykově okruhu v Brně bylo hlavním bodem jednání Rady města... [více]

Zastupitelstvo se sejde 13. srpna 2015

10. srpna 2015

V souladu s Jednacím řádem ZMB svolal primátor města Brna Petr Vokřál zasedání Zastupitelstva města Brna, které se uskuteční ve čtvrtek 13.... [více]

Výstava o regeneraci historického centra

7. srpna 2015

Výstava, kterou Urban centrum na Staré radnici připravilo na druhou polovinu prázdnin, dokumentuje proměny historického centra města za... [více]

Rada schválila porotu pro vyhodnocení soutěže na řešení Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem

4. srpna 2015

Jmenné složení poroty pro vyhodnocení výsledků „Veřejné otevřené anonymní dvoukolové urbanistické projektové soutěže dle ČKA na řešení nové... [více]

Brněnské obchodní společnosti budou zveřejňovat své smlouvy

28. července 2015

Jednou z hlavních priorit města je zvýšení transparence města i jeho společností. Již dnes mohou občané žádat městské obchodní společnosti... [více]

Město nadále podporuje kompostování

28. července 2015

V období 2009 až 2012 byl v rámci mezinárodního projektu MINlWASTE realizován „Pilotní projekt domácího kompostování v městské části... [více]

Brno se chce stát otevřeným městem

28. července 2015

Členové RMB dnes vzali na vědomí iniciativu o založení spolku Otevřená města. Tento záměr je obsažen v Informační strategii města Brna jako... [více]

Brno uvažuje o posílení samostatnosti divadel

28. července 2015

Dne 27. července 2015 se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně uskutečnil workshop s názvem Transformace kulturních organizací v Brně. Týkal se... [více]

Rozpočet Magistrátu města Brna i městských částí bude veřejnosti k dispozici v elektronické podobě

28. července 2015

Město Brno zpřístupní veřejnosti rozpočet magistrátu a také v testovacím provozu i rozpočty jednotlivých městských částí v on-line podobě.... [více]

Tisková zpráva z RMB č. R7/031 dne 28. 7. 2015

28. července 2015

RMB schválila- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku – na službu „Rekonstrukce ulice Benešova – zpracování DÚR,... [více]

První náměstkyně přijme úspěšné mladé sportovkyně

21. července 2015

V nejbližších dnech přijme první náměstkyně primátora Klára Liptáková dvě významné sportovkyně, které ve své kategorii dosáhly mimořádných... [více]

První náměstkyně pogratuluje Kantiléně

17. července 2015

Velký úspěch přivezla v minulých dnech z německého Magdeburgu Kantiléna, sbor dětí a mládeže při filharmonii Brno, která v soutěži 2nd... [více]

Brno chce obnovit letecké spojení s Itálií

15. července 2015

Vůbec první návštěvu v Brně absolvoval velvyslanec Itálie v České republice J. E. Aldo Amati, kterého na Nové radnici v Brně přijal ve... [více]

Tisková zpráva z RMB č. R7/029 dne 14. 7. 2015

14. července 2015

RMB schválila- smlouvu o dílo na akci „VMO Rokytova – aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení“; cena 2,2 mil. Kč;... [více]

Trolejbusy pojedou až do terminálu Bystrc-ZOO

14. července 2015

Město Brno zahajuje prodloužení trolejbusové tratě do terminálu Bystrc-ZOO, kde bude zřízena trolejová vratná smyčka. Smlouvu o dílo s... [více]

Janáčkovo divadlo dostane novou fasádu

14. července 2015

Město Brno pokračuje v opravách kulturních institucí. Novou fasádu dostane Janáčkovo divadlo, přičemž součástí investice budou také vnitřní... [více]

Úředníci občanům poradí s přípravou stavby na vlastním pozemku

14. července 2015

Magistrát zavádí novou službu pro veřejnost. Na Odboru územního plánování a rozvoje MMB byly vyčleněny dvě pracovnice přímo pro kontakt s... [více]

Vyřazení nových absolventů bude oslaveno přeletem bojových letounů

14. července 2015

Dne 31. července 2015 bude brněnská Univerzita obrany slavnostně vyřazovat nové absolventy. Akce se uskuteční v areálu kasáren Šumavská.... [více]

Nezaplacený poplatek za komunální odpad se prodraží

14. července 2015

Ke dni 13. července 2015 již splnilo svoji poplatkovou povinnost v oblasti místního poplatku za komunální odpad v Brně 338 800 osob z... [více]

Velvyslanec USA diskutoval o podpoře podnikatelů

9. července 2015

Podpora podnikatelské sféry a obchodních kontaktů byla hlavním tématem přijetí amerického velvyslance v České republice J. E. Andrew H.... [více]

Mentoři se osvědčili. Město je podpoří v dalších dvou letech

1. července 2015

Statutární město Brno rozvíjelo v období 25. 6. 2014–30. 6. 2015 projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách, č.... [více]

Tisková zpráva z RMB č. R7/028 dne 30. 6. 2015

30. června 2015

RMB schválila- zahájení zadávacího řízení na zakázku „Zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při ul. Srbská“; předpoklad ceny... [více]

Město chce pronajmout stadion za Lužánkami

30. června 2015

Město Brno nechce po fotbalové rozlučce Petra Švancary nechat stadion za Lužánkami ladem. Proto dnes Rada města Brna projednala záměr... [více]

Hvězdárna a planetárium Brno rozšiřuje a vylepšuje své služby i program

30. června 2015

Hvězdárna a planetárium Brno prostřednictvím statutárního města Brna podala žádost na rozšíření a doplnění projektu Přírodovědného... [více]

V rámci společné rady města a kraje navštívila Brno ministryně Šlechtová

30. června 2015

Cestovní ruch, komunitní bydlení seniorů, územní plán a příprava nového zákona o veřejných zakázkách byly hlavními tématy společného... [více]

Primátor navštíví nejstarší občanku města Brna

30. června 2015

Při příležitosti významného životního jubilea navštíví ve středu 1. července 2015 primátor města Brna Petr Vokřál paní Bedřišku Köhlerovou,... [více]

Oprava ul. Minská, Horova a Bráfova začne 1. července 2015

29. června 2015

Dlouho očekávaná rekonstrukce značně havarijní komunikace Minská, Horova  Bráfova bude zahájena za účasti primátora města Brna Petra... [více]

Brífink po jednání rady města a kraje

29. června 2015

V úterý 30. června 2015 se po společném jednání Rady města Brna a Rady Jihomoravského kraje uskuteční krátký tiskový brífink za účasti... [více]

Proběhne první veřejná diskuse o kultuře

25. června 2015

V pátek 26. června 2015 od 15.00 hodin se ve Sněmovním sále Nové radnice uskuteční první zasedání kulturního parlamentu, jehož iniciátorem... [více]

Názory na budoucnost města rozezní „Brněnská ozvučná deska“

25. června 2015

Jak správně plánovat rozvoj Brna nebo jak lépe utvářet veřejná prostranství? To jsou jen některá z témat, která chce vedení města do... [více]

Primátor poslal ministryni školství a hejtmanovi Jmk koncept smlouvy na zajištění pořádání Grand Prix

24. června 2015

Na základě společného setkání ministryně školství Kateřiny Valachové, primátora města Brna Petra Vokřála a hejtmana Jmk Michala Haška,... [více]

Multifunkční hodinový stroj na náměstí Svobody bude mimo provoz. Z důvodu plánované údržby

24. června 2015

Odbor kultury Magistrátu města Brna v současné době zajišťuje čištění, konzervaci a leštění kamenného pláště multifunkčního hodinového... [více]

Zasedání Zastupitelstva města Brna Z7/07 ze dne 23. 6. 2015

24. června 2015

Výběr informací pro novinářeZMB schvaluje:• Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná... [více]

Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

24. června 2015

Zastupitelé města Brna schválili v úterý 23. června 2015 memorandum, které definuje podmínky tříleté spolupráce města s vládní Agenturou... [více]

Ul. M. Horákové jde do provozu v sobotu 27. 6. 2015

22. června 2015

Nově opravená ulice Milady Horákové je připravena do ostrého provozu. Stane se tak v sobotu 27. června 2015. Slavnostní přestřižení pásky... [více]

Brno startuje opravu Minské, Horovy a Bráfovy

16. června 2015

Dlouho očekávaná rekonstrukce ulic Minské, Horovy a Bráfovy bude zahájena 1. července 2015. Ulice, které se v posledních měsících potýkaly... [více]

Termíny schůzí Rady města Brna a radničních brífinků v době letních prázdnin 2015

16. června 2015

Poslední jednání Rady města Brna před letními prázdninami se uskuteční v úterý 30. června, radniční brífink bude následovat tentýž den od... [více]

Tisková zpráva z RMB č. R7/026 dne 16. 6. 2015

16. června 2015

RMB schválila- účast města Brna na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2016, a to ve formě samostatného stánku města... [více]

Prodloužení trolejbusu do terminálu Bystrc, zoo

16. června 2015

Ještě v tomto roce chce město Brno realizovat prodloužení trolejbusové tratě do terminálu Bystrc, zoo, kde bude zřízena trolejová vratná... [více]

Brno kandiduje na Kreativní město v oblasti hudby

16. června 2015

Brno chce mít silné postavení v oblasti hudby a jeho tradiční sepětí se známými hudebními osobnostmi, jako je Leoš Janáček, ho opravňuje... [více]

Elektromobilita, osvětlení či úsporné vytápění. Brno a E.ON zahajují projekt „chytrého města“

16. června 2015

Stejný názor na přístup k hospodaření s energiemi a potřeba nezbytné realizace praktických kroků v oblasti jejich úspor a snižování emisí... [více]

Primátor gratuloval tenistce Lucii Šafářové

10. června 2015

Čerstvé vítězce čtyřhry žen a finalistce dvouhry na prestižním turnaji French Open 2015 Lucii Šafářové dnes k jejímu životnímu úspěchu... [více]

Brno chce být Fairtradovým městem

9. června 2015

Brno bude usilovat o získání titulu Fairtradové město. Tento krok dnes schválila Rada města Brna. Radní zároveň projednali tzv. Deklaraci... [více]

Tisková zpráva z RMB č. R7/025 dne 9. 6. 2015

9. června 2015

RMB schválila- jmenování zástupce města Brna do Kontrolního výboru Svazu měst a obcí ČR člena ZMB Ing. Pavla Staňka. 80RMB doporučuje... [více]

StartUp vouchery – Brno podporuje rozjezd firem

9. června 2015

Město Brno ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem (JIC) připravilo další projekt na podporu nově vznikajícím firmám v oblasti... [více]

V opravené ulici Milady Horákové bude obnoven provoz

9. června 2015

Nově opravená ulice Milady Horákové je připravena do ostrého provozu. Stane se tak v sobotu 27. června 2015. Slavnostní přestřižení pásky... [více]

Brno má dvě nové ulice a jeden park

9. června 2015

Město Brno pojmenovalo dvě nové ulice a jeden park. Jedná se o ulici v k. ú. Maloměřice, která se jmenuje „Manželů Suchých“, a ulici v k.... [více]

Sochy dvou andělů se vrátí na Loretánskou kapli

4. června 2015

V sobotu 6. června 2015 dojde v časných ranních hodinách (od 6 do 10 hod.) k instalaci kopií soch dvou andělů na průčelí Loretánské kaple... [více]

Výstava výtvarných návrhů na sochu J. Skácela

3. června 2015

Urban centrum zahájí 4. června 2015 novou výstavu s názvem „Básník ticha a pokory“, na které budou formou modelů a vizualizací představeny... [více]

Kam v létě s dětmi: Lužánecký park poskytne stín i zábavu

2. června 2015

Brněnské parky se stávají čím dál vyhledávanějším místem setkávání, zábavy a trávení volného času. Město Brno proto letos přichází s... [více]

Tisková zpráva z RMB č. R7/024 dne 2. 6. 2015

2. června 2015

RMB schválila- žádost ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., týkající se postupného snížení kapacity MŠ a postupného zvýšení kapacity ZŠ;... [více]

Dopravní hřiště na Riviéře město vybaví technikou

2. června 2015

V rámci výstavby dopravního areálu v lokalitě Riviéry chce město Brno vybavit nový prostor výpočetní technikou a pomůckami pro dopravní... [více]

Brno otevírá nový dům s pečovatelskou službou

2. června 2015

V pořadí čtyřicátý devátý dům s pečovatelskou službou bude ve čtvrtek 4. června 2015 slavnostně otevřen za účasti první náměstkyně... [více]

Konference časopisu Smart Cities propojí města

2. června 2015

Ve středu 3. června 2015 se od 10 hodin v prostorách Hvězdárny a planetária Brno uskuteční Konference časopisu Smart Cities. Jde o akci... [více]

Na EXPO 2015 jednalo město s italskými podnikateli

1. června 2015

V neděli 31. května večer se návštěvníkům výstavního areálu EXPO v Miláně naposledy otevřela expozice Jihomoravského kraje a města Brna.... [více]

Řídící výbor zahájil rozvoj Brněnské metropolitní oblasti

1. června 2015

Brno pokračuje v přípravě na další možnost čerpání finančních prostředků z evropských dotací. V pondělí 1. června 2015 se uskutečnilo nulté... [více]

Voucher na výzkum má 45 jihomoravských firem

29. května 2015

V sedmém ročníku JIC voucherů uspělo 45 firem z jižní Moravy. Ze 168 žádostí je veřejně vylosoval brněnský radní Marek Janíček 26. května... [více]

Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání ve školách formou projektu

28. května 2015

V rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.00/46.0015 s názvem Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách, jehož realizátorem je... [více]

Na Nové radnici bude jednání výboru ITI

27. května 2015

Brno pokračuje v přípravě na další možnost čerpání finančních prostředků z evropských dotací. V pondělí 1. června 2015 se od 12.30 hodin... [více]

Tisková zpráva z RMB č. R7/023 dne 26. 5. 2015

26. května 2015

RMB schválila- materiál Informační strategii města Brna na období 2015 – 2018; cílem je zvýšit elektronizaci služeb, transparentnost a... [více]

Socha básníka Skácela bude vznikat podle návrhu Jiřího Sobotky

26. května 2015

Výtvarná soutěž o ztvárnění sochy básníka, spisovatele a překladatele Jana Skácela má již svého vítěze. Rada města Brna vyhlásila v úterý... [více]

Komunální odpad plaťte převodem na účet, na úřad chodit nemusíte

26. května 2015

Magistrát města Brna doporučuje všem obyvatelům města Brna, aby poplatek za komunální odpad platili jednoznačně bankovním převodem na účet... [více]

Primátor přivítá malé děti narozené v Belgii

25. května 2015

Poslední květnový pátek přivítá primátor statutárního města Brna Petr Vokřál děti českých rodičů narozené v loňském roce v Belgii. Jedná se... [více]

V Brně se uskuteční výstava o meziválečném Kaunasu

20. května 2015

Spolupráce měst Brna a Kaunasu včetně přípravy výstavy o meziválečné architektuře litevského města byly hlavními tématy setkání primátora... [více]

Zasedání Zastupitelstva města Brna Z7/06 ze dne 19. 5. 2015

20. května 2015

Výběr informací pro novinářeZMB schvaluje:• Návrh rozpočtového opatření – zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do... [více]

Brněnské dny bez úrazů apelují na používání reflexních prvků

19. května 2015

Úrazy představují závažný zdravotní, sociální a ekonomický problém. S cílem upozornit na tuto problematiku je v rámci projektu Brno –... [více]

Město nabízí dalších 19 startovacích bytů

19. května 2015

Město Brno nabízí další startovací byty pro své obyvatele. Nové byty budou pronajaty dle Pravidel stanovených ve Statutu startovacích bytů... [více]

Brno se úspěšně prezentuje na Světové výstavě EXPO 2015 v Miláně

18. května 2015

Jihomoravský kraj a město Brno se jako první v pořadí z regionů České republiky představuje od neděle 17. května v pavilonu České republiky... [více]

Brno dokončilo Zelný trh, náměstí je nové

15. května 2015

Brno dokončilo rekonstrukci Zelného trhu v historickém jádru města, která započala v březnu loňského roku s celkovou investicí 67,7 mil.... [více]

Komunální odpad plaťte převodem na účet, na úřad chodit nemusíte

13. května 2015

Magistrát města Brna doporučuje všem obyvatelům města Brna, aby poplatek za komunální odpad platili jednoznačně bankovním převodem na účet... [více]

Slavnostní otevření Zelného trhu - avízo

13. května 2015

V pátek 15. května 2015 se uskuteční za účasti náměstka primátora Richarda Mrázka slavnostní ukončení opravy Zelného trhu, která byla... [více]

Tisková zpráva z RMB č. R7/021 dne 12. 5. 2015

12. května 2015

RMB schválila- smlouvu o spolupráci mezi městem Brnem a Masarykovou univerzitou při realizaci výstavy v Mendelově muzeu MU; jedná se o... [více]

Brno bude mít nekuřáckou zoo

12. května 2015

Rada města Brna dnes odsouhlasila záměr omezit kouření v areálu brněnské zoo pouze na několik málo speciálně vyhrazených míst. Cílem... [více]

Podpora talentovaných studentů pokračuje

12. května 2015

Masivní podpora Brna pro talentované studenty pokračuje. V rámci projektu „Brno Ph.D. talent“, který je součástí Regionální inovační... [více]

Brno rozjíždí carsharing neboli sdílení vozidel

12. května 2015

Poté, co město Brno odstartovalo projekt tzv. bikesharing, tedy sdílení kol na území Brna, a tím zahájilo kroky vedoucí ke snížení počtu... [více]

Revitalizovaný dům na Bratislavské 39

12. května 2015

Město Brno zrekonstruovalo v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města (IPRM) bytový dům... [více]

Při Brněnské muzejní noci 2015 přivítá návštěvníky také Nová radnice

12. května 2015

Statutární město Brno se i letos zapojí do akcí pořádaných v rámci Brněnské muzejní noci.V sobotu 16. května 2015 budou od 18 do 24 hodin... [více]

Na Staré radnici jsou k vidění výtvarné návrhy na sochu Skácela

12. května 2015

Do 20. května 2015 je v primátorských saloncích na Staré radnici (Mečová 5/7, 1. patro) otevřena veřejná výstava 42 výtvarných návrhů... [více]

Pozvánka na prezentace a kulaté stoly v Urban centru

11. května 2015

BRNO: QUO VADISZajímá vás, kam se bude město Brno v dalších letech rozvíjet, a které strategické projekty se plánují? Kancelář strategie... [více]

Firmy chtějí pracovat s brněnskými výzkumníky, největší zájem je o VUT

7. května 2015

Do sedmého ročníku JIC voucherů se přihlásilo 168 firem z jižní Moravy.  O stotisícové poukazy na výzkum mohly jihomoravské podniky... [více]

Brno se představí na výstavě EXPO 2015

7. května 2015

Jihomoravský kraj a město Brno se jako první v pořadí z regionů České republiky představí od 17. do 31. května 2015 v pavilonu České... [více]

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.03.2015 13:51
  • Datum poslední aktualizace: 18.01.2018 14:48
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna 1 Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design