Česky CZEnglish EN

Tiskové zprávy

Neziskové organizace obdrží od města téměř sedmnáct milionů korun na sociální a navazující služby

26. srpna 2020

Radní dnes doporučili schválit zastupitelům dotace ve výši 16 859 000 korun na další podporu sociálních služeb a projektů,... [více]

Soutěžní podmínky na návrh nového nádraží schválili porota i radní. Jak se jih Brna promění?

26. srpna 2020

Do startu zbývá už jen pár dní. Od září se v architektonických kancelářích začne rýsovat budoucnost jižní části Brna. Dvoufázová... [více]

Cyklopark mezi Vinohrady a Líšní postaví švýcarská firma

26. srpna 2020

Vloni v participativním rozpočtu Dáme na vás uspěl projekt na vybudování cykloparku mezi Vinohrady a Líšní. Radní dnes vybrali jeho... [více]

VUT Brno bude rok zkoumat kvalitu brněnské vody

26. srpna 2020

Projekt „Za zdravější a lepší vodu v Brně“, který v roce 2018 získal nejvíce hlasů v participativním rozpočtu Dáme na vás,... [více]

Strategie #brno2050 má zaktualizované znění vize a nový řídicí výbor

26. srpna 2020

V loňském a letošním roce probíhala jednání, jejichž cílem bylo zajistit návaznost strategického plánování a pokračovat na přípravě... [více]

Masarykova univerzita se ve spolupráci s městem chystá monitorovat ovzduší a navrhne nová opatření

26. srpna 2020

Monitorovat ovzduší na území a následně navrhnout opatření k jeho zlepšení bude cílem projektu, jehož přihlášku dnes radní... [více]

Město poskytne další miliony korun na opravy sportovišť

26. srpna 2020

Na základě výzvy pro druhé kolo obdrželo město Brno žádosti zdejších sportovních klubů a organizací o investiční a neinvestiční dotace v... [více]

Finanční podpora dvou investic pomůže hladšímu průběhu výstavby velkého městského okruhu

26. srpna 2020

Dát Dopravnímu podniku města Brna dotace na manipulační trolejbusovou trať Jedovnická a prodloužení ostrůvku zastávky Konečného... [více]

Město získalo čas na zajištění financování atletické haly

26. srpna 2020

Práce na přípravě atletické haly v bohunickém kampusu budou dočasně přerušeny. Projekt za více než 800 milionů korun nemá zatím... [více]

Nebezpečná bystrcká křižovatka s častými nehodami chodců dostane nové semafory

26. srpna 2020

Problematická křižovatka ulic Přístavní a Obvodová v Bystrci bude pro řidiče i chodce bezpečnější. Město na nebezpečné křížení umístí... [více]

Dílčí změny v rezidentním parkování pomohou omezit dopravu v centru, řidičům umožní parkovat na Besední

26. srpna 2020

Řidiče čeká v historickém jádru města od září několik změn. Rada města Brna dnes odsouhlasila další z nich. Už nebude možné... [více]

Město chystá do konce roku projekty bezbariérovosti za více než milion korun

26. srpna 2020

Čtyřem projektům zaměřeným na podporu bezbariérovosti v Brně dali radní zelenou. Ještě letos by měl projít úpravou obrubník na... [více]

Město za výhodnou cenu koupilo energii z obnovitelných zdrojů pro Veřejnou zeleň

26. srpna 2020

Vzhledem k tomu, že se Brno zavázalo ke snižování emisí skleníkových plynů, bude postupně přecházet na využívání energie z... [více]

Změna územního plánu umožní proměnu Jaselských kasáren

26. srpna 2020

Areál Jaselských kasáren dlouhá léta leží ladem. Na jaře letošního roku město vyřešilo soudní spor, který znemožňoval proměnu tohoto... [více]

Územní studie stanoví podmínky pro výstavbu v Bosonohách

26. srpna 2020

V městské části Brno-Bosonohy se očekává stavební rozvoj. Zároveň je dotčena rezervami vymezenými v Zásadách územního rozvoje... [více]

Komunitní centrum Oblá v Novém Lískovci bude mít zelenou střechu. Na ZŠ Svážná chce MČ vybudovat fotovoltaickou elektrárnu

26. srpna 2020

Radní na svém dnešním zasedání projednali dva body týkající se městské části Nový Lískovec. Nejdříve souhlasili s podáním žádosti MČ... [více]

Magistrát vypisuje další ročník dotačních titulů v oblasti zdraví

26. srpna 2020

Jako každý rok připravilo město Brno další ročník dotačních titulů v oblasti zdraví. Konkrétně mohou získat podporu projekty v... [více]

Delegaci letící na Taiwan doplní ředitel městských nemocnic Pavel Piler

26. srpna 2020

Na přelomu srpna a září odletí předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil s delegací na Taiwan. Cílem této cesty je navázat... [více]

Nové značení napovídá, kde lze legálně zaparkovat koloběžky

21. srpna 2020

V nově zavedených oblastech placeného stání se začaly objevovat také značky s piktogramem koloběžky. Jedná se o unikát v rámci České... [více]

V metropolitní spolupráci vidíme budoucnost, shodli se primátoři v deklaraci ministerstvům

20. srpna 2020

(AKTUALIZOVÁNO) Lepší ukotvení metropolitní roviny, a tím pádem snazší financování funkčních městských regionů. Tak by se dal shrnout obsah... [více]

Brněnští kandidáti do Senátu znají svá čísla

17. srpna 2020

Volby do Senátu ČR se pro volební obvod č. 60 Brno-město budou konat 2.–3. října 2020. V pátek 14. 8. 2020 Magistrát města Brna jako... [více]

Na Nové radnici visí historická běloruská vlajka. Symbolizuje podporu tamní občanské společnosti

14. srpna 2020

Město Brno se rozhodlo vyvěsit historickou běloruskou vlajku jako vyjádření podpory občanské společnosti a obětem represe v Bělorusku... [více]

11 milionů na odměny za dobu koronavirovou. Brněnští zdravotníci pracující v sociálních službách žádají o dotaci

14. srpna 2020

Mimořádnou odměnu ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí dostanou zdravotničtí pracovníci z brněnských domovů pro seniory a... [více]

Vítězný projekt participativního rozpočtu podpoří onkologicky nemocné děti. Postará se o ně Nadační fond dětské onkologie Krtek

14. srpna 2020

Podporu dětem s onkologickou diagnózou i jejich rodičům schválili dnes brněnští radní. Na terapie, vzdělávací programy a další pomoc půjde... [více]

V Brně přibudou další dobíjecí stanice pro elektromobily

14. srpna 2020

Jedním z témat, kterými se na svém zasedání zabývali brněnští radní, byla výstavba nových dobíjecích stanic pro elektromobily. Těch je v... [více]

Příprava oslav 200. výročí narození Gregora Mendela je v plném proudu, radní schválili plán akcí a marketingovou strategii

14. srpna 2020

V roce 2022 uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, který je známý jako zakladatel moderní genetiky. Brněnští radní dnes... [více]

Chystá se další krok pro lepší dopravní spojení mezi centrem a jihem Brna

14. srpna 2020

Oblast mezi centrem Brna a Komárovem se od základu mění. V roce 2015 tam stavbaři dokončili novou ulici Kalovou, která odvedla dopravu z... [více]

Zelená vašim nápadům. Město opět přispěje lidem na oživení vnitrobloků i nábřeží, na zelené střechy a zachytávání dešťovky a na ekologickou výchovu

14. srpna 2020

Kdo uvažuje o osázení střechy svého domu rostlinami, přemýšlí nad efektivnějším zachytáváním srážkové vody nebo má nápad na revitalizaci... [více]

Oslavte konec prázdnin na Riviéře

14. srpna 2020

Letní prázdniny se blíží ke konci. Poslední srpnový víkend se na koupališti Riviéra uskuteční symbolické rozloučení s prázdninami s... [více]

Participativní rozpočet se rozšíří do 27 brněnských škol

14. srpna 2020

Brněnští žáci budou mít možnost zlepšovat prostředí svých škol. Projekt Participace ve školách navazuje na loňský úspěšný ročník a na... [více]

Nový videosystém v DRFG Areně bude do konce roku

14. srpna 2020

V prosinci loňského roku uzavřelo město Brno se společností STAREZ-SPORT smlouvu o poskytnutí dotace 1 milionu korun na pořízení nového... [více]

Na Waldorfské ZŠ a MŠ opraví sociální zařízení a vnitřní rozvody

14. srpna 2020

Brněnští radní se dnes zabývali projektem, jehož cílem je oprava sociálních zařízení a vnitřních rozvodů kanalizace, topení a vody na... [více]

Areál na Kraví hoře čeká dostavba. Přibude wellness

14. srpna 2020

Nové osazení vířivých a ochlazovacích bazénků a saun, přístavba šaten pro návštěvníky nebo nové kanceláře vzniknou během dostavby... [více]

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Besední a Veselá začne na podzim. Město vybralo dodavatele

14. srpna 2020

Vodovod a kanalizace v ulicích Besední a Veselá, které jsou v nevyhovujícím stavu, se v úseku mezi ulicemi Solniční a Středova dočkají... [více]

Město zrekonstruuje kanalizaci na Sportovní

14. srpna 2020

Město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi vybralo projektanta rekonstrukce kanalizace na ulici Sportovní. Tím je společnost... [více]

Poslední ze žadatelů o dotace na zmírnění důsledků koronaviru v kultuře dostanou peníze

14. srpna 2020

Posledním žadatelům schválili dnes radní finance v rámci Dotačního programu pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků... [více]

Rozpočet Brna 2021: Kvůli koronaviru se příjmy města výrazně propadnou

14. srpna 2020

Rada města Brna na své schůzi konané dne 14. srpna 2020 projednala základní proporce návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok... [více]

Finance nejsou pro spolupráci klíčovým faktorem, ukazuje dotazníkové šetření mezi starosty obcí Brněnské metropolitní oblasti

12. srpna 2020

V průběhu jara 2020 probíhalo pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové již druhé dotazníkové šetření s názvem Možnosti a... [více]

Výzva a školení k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na roky 2021 a 2021–2022

10. srpna 2020

Odbor kultury Magistrátu města Brna sděluje, že od 15. 8. 2020 do 30. 9. 2020 je možné předkládat žádosti o neinvestiční dotace z rozpočtu... [více]

Grand Prix České republiky poprvé bez diváků. Vstupenky lidé využijí příští rok

5. srpna 2020

Masarykův okruh zažije Grand Prix České republiky 2020 i letos. Přestože se letošní ročník měl konat ve jménu výročí 70 let od první Grand... [více]

Multifunkční hala Arena Brno: Projektová dokumentace je hotová, stavba je o další krok blíž

29. července 2020

Finální verzi projektové dokumentace multifunkční haly ARENA BRNO pro společné územní a stavební řízení odevzdalo sdružení firem A PLUS, a.... [více]

Veřejná zeleň města Brna bude odebírat energii z obnovitelných zdrojů

29. července 2020

Město Brno se zavázalo snižovat emise skleníkových plynů a postupně přijímá opatření, která k tomu vedou. Jedním z dalších kroků je větší... [více]

Pomoci snižovat emise mohou také firmy. Město je podpoří a ocení certifikáty

29. července 2020

Město Brno reaguje na probíhající klimatické změny a svou činností se snaží omezit produkování skleníkových plynů. V roce 2019 byl přijat... [více]

Návštěvníci Lužánek se mohou těšit na cukrárnu

29. července 2020

Záměrem vytvořit v parku Lužánky cukrárnu se zabývala na dnešním jednání Rada města Brna. Nová možnost občerstvení by měla vzniknout v... [více]

Radní vybrali společnost, která vypracuje studii na využití artéských vod v Brně

29. července 2020

Magistrát města Brna si nechá vypracovat studii na využití artéských vod, které se nacházejí pod povrchem města. Radní dnes vybrali... [více]

Brno zváží zavedení dalších opatření ke zkvalitnění vody na Brněnské přehradě

29. července 2020

Město Brno má s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy dohodu o vzájemné spolupráci při zlepšování kvality vody v Brněnské přehradě. Rada... [více]

Město Brno podpoří jako spoluorganizátor veletrh Urbis Smart City Fair 2020

29. července 2020

Brno se představí jako spoluorganizátor veletrhu URBIS Smart City Fair 2020, který se uskuteční od 2. do 4. září na výstavišti i mimo něj.... [více]

V Brně by mohlo vzniknout kontaktní místo evropského technologického institutu pro oblast energetiky

29. července 2020

Brno podpoří vznik EIT InnoEnergy Hubu, tedy kontaktního místa Evropského technologického institutu pro oblast energetiky v České... [více]

Vodojemy na Tvrdého: město chce zpřístupnit celý areál

29. července 2020

Provést stavebně-historický průzkum, rozhodnout o konkrétním využití pro každý z vodojemů, přizpůsobit tomu jejich úpravu s respektem k... [více]

Sdílené koloběžky Lime se v Brně objeví od srpna

29. července 2020

Další sdílené koloběžky vstupují od srpna do Brna. Lidé si tak budou moci vedle sdílených dopravních prostředků firem Rekola a Nextbike... [více]

Radní schválili realizaci náhrobku skladatele, klávesisty a zpěváka Oldřicha Veselého

29. července 2020

Radní města Brna dnes schválili veřejnou zakázku malého rozsahu, na jejímž základě vznikne na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova... [více]

O prominutí nájemného mohou lidé žádat do půlky srpna. Radní dnes schválili postup

15. července 2020

Záměr částečně nebo úplně odpustit nájemné nebytových prostor lidem a organizacím, které opatření proti šíření koronaviru omezila v... [více]

Při stavbě velkého městského okruhu na Tomkově náměstí a Rokytově vznikne nová manipulační trať pro trolejbusy

15. července 2020

V návaznosti na budování velkého městského okruhu v oblasti Tomkova náměstí a Rokytovy ulice vznikne nová manipulační trať pro trolejbusy.... [více]

Projektovou dokumentaci ke sportovnímu areálu Anthropos vypracuje Arch.Design

15. července 2020

Za rok a půl získat stavební povolení. To je teď nejdůležitější milník v projektu sportovního a rekreačního areálu Anthropos. Potřebnou... [více]

Na sporák až devět tisíc, na digestoř maximálně tři. Město stanovilo výši, v níž bude nájemníkům kompenzovat opravy

15. července 2020

Změna pravidel pronájmu městských bytů, kterou brněnští zastupitelé schválili v červnu, umožnila městským částem nechat nájemníky provádět... [více]

Město hledá zhotovitele pro opravu ulice Lesnická

15. července 2020

Brněnští radní dnes schválili zahájení zadávacího řízení na rekonstrukci ulice Lesnická. Magistrát tuto akci koordinuje s dalšími městskými... [více]

Ve sportovním areálu na ulici Jakuba Obrovského postaví novou tělocvičnu

15. července 2020

Brněnští radní souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy mezi MČ Brno-Bystrc a TJ Lokomotiva Ingstav Brno na část pozemku p. č. 31/5 o... [více]

Otec genetiky dostane k narozeninám MendelBox. Infostánek ukáže Mendelův přínos

14. července 2020

Brno si již za dva roky připomene 200. výročí od narození Gregora Johanna Mendela. Než však vypuknou velkolepé oslavy, dostane světově... [více]

Orloj na náměstí Svobody čeká několikatýdenní oprava. Hra o kuličky začíná

9. července 2020

Po deseti letech provozu čeká multifunkční hodinový stroj z náměstí Svobody v Brně neodkladná repase. Po dobu nejméně tří týdnů tak zůstane... [více]

Na novém webu k projektu dárcovství krve se mohou registrovat lidé, kteří chtějí zkusit závod Běh na krev

9. července 2020

Město spouští nové webové stránky projektu Darujme krev pro Brno. Jejich prostřednictvím se mohou ode dneška registrovat lidé, kteří si... [více]

Projekt Plug & Play zjednoduší pořádání nevýdělečných kulturních akcí

6. července 2020

Uspořádat menší koncert či sousedskou slavnost bude nově snadnější. Město spouští projekt Plug & Play, který nejenže vytipovává vhodné... [více]

Historická loď DPMB se na hladinu Brněnské přehrady vrátila pod názvem Morava

3. července 2020

Loď z roku 1955, kterou postavili svépomocí zaměstnanci Dopravního podniku města Brna, opět slouží veřejnosti. Po náročné rekonstrukci a... [více]

MotoGP se pojede bez diváků. Zakoupené vstupenky lidé využijí příští rok

3. července 2020

Masarykův okruh i letos zažije Grand Prix České republiky 2020. I přes veškeré snahy pořadatelů se však bude aktuální ročník konat bez... [více]

Vjezd do centra města se omezí. Nová pravidla budou platit od září

1. července 2020

Systém vjezdu do centra Brna se od září změní. Cílem je omezení automobilového provozu v historickém jádru a větší bezpečnost chodců v pěší... [více]

Atletická hala Kampus: Město na dva měsíce přerušuje práce, o dalším postupu jedná

1. července 2020

Hala pro dva tisíce diváků, která umožní zimní přípravu brněnských atletů i pořádání mezinárodních soutěží. Taková je vize atletické haly... [více]

Janáčkovo kulturní centrum: Trafostanice hotelu International půjde k zemi, pozemek získá město

1. července 2020

Dlouho plánované získání pozemku s trafostanicí, který patří hotelu International, se přiblížilo. Město Brno se se společností HIB... [více]

Skončil připomínkovací proces návrhu územního plánu

1. července 2020

V úterý skončil proces připomínkování návrhu nového územního plánu města Brna. Město společně s Kanceláří architekta města Brna uspořádalo... [více]

Radní jmenovali porotu, která zhodnotí návrh nového nádraží

1. července 2020

Minulý týden brněnští radní souhlasili s přípravou mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické soutěže na návrh nového hlavního... [více]

Na Kociánce má vzniknout areál sociálních služeb a bydlení. Město vybralo zhotovitele projektové dokumentace

1. července 2020

Zpracovatele projektové dokumentace pro projekt „Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka“ vybrali dnes brněnští radní. Studii a... [více]

Zoo Brno se inovuje. U vstupu časem zaparkuje více aut a chystají se i nové expozice

1. července 2020

Návštěva brněnské zoologické zahrady logicky začíná u vstupu – a ten už dnes příliš komfortní není. Parkovacích míst je tu málo a lidé... [více]

Kampaň Připrav Brno vyzývá k šetrnému chování

1. července 2020

Město Brno přichází s novou výzvou a kampaní Připrav Brno. Ta je určena široké veřejnosti, firmám i institucím. Její cíl je informovat co... [více]

Radní vybrali zhotovitele pro stavbu tří sběrných středisek odpadů

1. července 2020

Obyvatelé tří městských částí – Maloměřic a Obřan, Žabovřesk a Židenic – brzy využijí nová sběrná střediska odpadů. Na dnešní schůzi... [více]

V Brně se snaží aktivně řešit kvalitu ovzduší

1. července 2020

Radní dnes schválili Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2020, který navazuje na původní plán schválený Radou města Brna v červnu... [více]

Brno chce výrazně snížit produkovaný biologický odpad na úřadech a ve školách

1. července 2020

Rada města Brna souhlasila s podáním přihlášky do projektu Vermikompostování jako nástroj cirkulární ekonomiky ke snížení množství odpadů... [více]

Plán pro realizaci chytré čtvrti na Špitálce je hotov

1. července 2020

V rámci prestižního evropského projektu RUGGEDISED město Brno již čtvrtým rokem pracuje na proměně západní části areálu Špitálka v moderní... [více]

Skončila úvodní fáze letošního participativního rozpočtu města Brna

1. července 2020

V úterý skončila fáze sběru veřejné podpory v rámci 4. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. Z celkového počtu 134 podaných... [více]

Druhá kopule hvězdárny je nově majetkem města

1. července 2020

Jednou z dominant vrcholu Kraví hory jsou dvě kopule z let 1949 až 1954 o průměru 8 metrů, které stojí na západní straně nové budovy... [více]

Vodojemy na Žlutém kopci: Zpřístupnění se přiblížilo, první z nich převezme do správy TIC Brno

1. července 2020

Dokumentaristé, filmaři, odborníci, ale také veřejnost. Těm všem se už brzy otevře první ze tří podzemních vodojemů při ulici Tvrdého.... [více]

Město hledá zpracovatele studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru

1. července 2020

Brněnští radní dnes vyhlásili zadávací řízení na veřejnou zakázku, jejímž cílem bude vypracování studie proveditelnosti severojižního... [více]

Vlastníkem podchodu pod nádražím je město Brno

1. července 2020

Situace ohledně podchodu pod hlavním nádražím v Brně se začala konečně vyvíjet ve prospěch statutárního města Brna. To dosáhlo dalšího... [více]

Olympijský festival se v Brně uskuteční v roce 2021

1. července 2020

Pandemie koronaviru zhatila pořádání mnoha sportovních akcí. Tou největší, která se měla letos konat, byly Olympijské hry v Tokiu. Pro ty,... [více]

Detailnější 3D model města pomůže při analýzách, přírodních katastrofách i v turistice

1. července 2020

Stávající starší 3D modely města, kterými Magistrát města Brna disponuje, už jeho potřebám nestačí. Detailnější model pro něj zpracuje za 2... [více]

Z Ečerovy na Kamechy pojedou tramvaje raženým tunelem

24. června 2020

Možnost dojet domů bez většího zpoždění tramvají je pro obyvatele bystrckého sídliště Kamechy opět o trochu blíž. Brněnští radní dnes... [více]

Na novou postel nebo ledničku do sociálního bytu získají lidé příspěvek od sociálního nadačního fondu

24. června 2020

Dvě stě tisíc korun navrhuje vedení města darovat Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje. Ten by je následně... [více]

Byty na Ptašínského poslouží seniorům pečujícím o dospělé zdravotně postižené potomky. Město vypracuje investiční záměr

24. června 2020

Poskytnout malometrážní byty pro rodiče seniorského věku, kteří pečují o své již dospělé potomky se zdravotním postižením je cílem... [více]

Přízřenice, Holásky nebo Francouzská. Město rozšiřuje lokality pro družstevní bydlení

24. června 2020

Několik set žadatelů se před dvěma lety přihlásilo do městského projektu družstevního bydlení. Jejich byty bylo v plánu vystavět Na... [více]

Brněnský Bronx čeká proměna

24. června 2020

V návaznosti na publikaci Brnox. Průvodce brněnským Bronxem pořídila Kancelář architekta města studii s názvem BRNOX II, jejímž cílem je... [více]

Jak nakládat s dešťovou vodou? To napoví odborná studie

24. června 2020

Dešťová voda byla dlouhá léta odváděna do kanalizace a dále se nevyužívala. Toto nevhodné hospodaření dodnes negativně ovlivňuje mikroklima... [více]

Taxislužba pomocí aplikace bude mít stanovenou maximální výši cen. Regulace pomůže cestujícím

24. června 2020

Nové nařízení o maximálních cenách taxislužby na území města reaguje na novelu zákona o silniční dopravě, která od začátku letošního... [více]

Vítězná firma zpracuje podklad pro investiční záměr a pomůže navrhnout, jak bude po rekonstrukci vypadat Štefánikova

24. června 2020

Zpracování technické pomoci – podkladu pro investiční záměr na rekonstrukci ulice Štefánikova bude mít na starosti Dopravně inženýrská... [více]

Kreativní centrum Brno oživí město. Pomohou evropské dotace

24. června 2020

Myšlenka na zřízení kreativního centra v prostorách bývalé káznice mezi ulicemi Soudní a Cejl, jehož součástí budou ateliéry, knihovna,... [více]

Radní jmenovali členy kulturních hodnoticích komisí, schválili i nové dotační programy v oblasti kultury

24. června 2020

Komise pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury jsou kompletní. Jejich členy dnes jmenovali radní. Zároveň schválili dotační... [více]

V areálu Hněvkovského město vybudovalo další sportoviště pro handicapované

23. června 2020

Handicapovaní sportovci si mohou zacvičit na novém workoutovém hřišti v areálu Hněvkovského. Sportoviště vyrostlo před Městským... [více]

Z dvanácti bytů dvacet. Město dokončilo rekonstrukci bytového domu na Mostecké 12

18. června 2020

Zatímco ještě před rokem procházeli lidé na Mostecké kolem zchátralého domu s vytlučenými okny, dnes se jeho fasáda skví novotou. Výsledkem... [více]

Brno a jižní Morava mění pravidla v kampani. Poprvé i v televizi

18. června 2020

Je čas přepsat pravidla. S takovou vizí přichází marketingová a komunikační kampaň města Brna, která se historicky poprvé dostane také do... [více]

Nákup jízdenky v Brně bude ještě jednodušší, DPMB spustí platbu kartou ve vozech

18. června 2020

Cestujícím v Brně skončí starosti s nákupem jednorázové jízdenky. Od 1. července 2020 Dopravní podnik města Brna spouští druhou... [více]

Na podobu nového nádraží vyhlásí město Brno a Správa železnic mezinárodní soutěž

17. června 2020

Brno se připravuje na jeden z nejzásadnějších projektů 21. století – stavbu nového hlavního nádraží. Na jeho návrh bude vypsána mezinárodní... [více]

Na Vodově se plánuje oprava stoleté kanalizace a vodovodu. Alej zůstane zachována

17. června 2020

Téměř sto let slouží svému účelu vodovod a kanalizace na ulici Vodova. Město společně s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi připravují... [více]

Veřejná projednání návrhu územního plánu se uskuteční na výstavišti v pavilonu E

17. června 2020

Veřejná projednání návrhu nového územního plánu města Brna se uskuteční ve dvou termínech, a to v pondělí 22. června a v úterý 23. června... [více]

Klenbu ponesou sloupy, vchod doplní sochy.Do sálu Rady se vrátí iluzivní fresková výzdoba

17. června 2020

Když se před rokem pustili restaurátoři do oprav sálu Rady na Nové radnici, měli v úmyslu obnovit pouze nástropní barokní fresky. Podle... [více]

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.03.2015 13:51
  • Datum poslední aktualizace: 26.07.2021 15:15
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna 1 Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design