Česky CZEnglish EN

Výstavy ukazují, jak získal Petrov svou typickou podobu

24. června 2016

(mak) – Siluetu Brna si dnes už nedovedeme představit bez výrazné dominanty Petrova. Diecézní muezum v Brně připravilo v kryptě a v tzv. Propité věži katedrály svatého Petra a Pavla dvě výstavy nazvané Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století a Vzhůru k nebi popatř člověče!, které jsou věnovány její novogotické přestavbě.

Historicky i architektonicky cenná katedrála svatého Petra a Pavla je národní kulturní památkou, jejíž počátky sahají až do druhé poloviny 12. století. Expozice v kryptě zavede návštěvníky do období podstatně mladšího, ale z hlediska stavebněhistorického vývoje katedrály zásadního. Poslední, novogotická přestavba totiž znamenala symbolický návrat ke středověkým kořenům stavby a dala jí také její dnešní podobu.

V názvu výstavy se objevuje odkaz k textu Matoušova evangelia, který mluví o Petrově výsadním postavení ve vedení církve (super hanc petram – na této skále). Současně tak byl pojmenován i vítězný návrh přestavby katedrály architekta Augusta Kirsteina (1856–1939), který navazoval na již realizovanou přestavbu presbytáře vedenou architektem Augustem Prokopem (1838–1915).

 „Výstava představuje oba realizované projekty, interiér i exteriér chrámu v období před i po přestavbě a připomíná iniciátory přestaveb biskupy Karla Nöttiga (1871–1882), Františka Saleského Bauera (1882–1904) i Pavla Huyna (1904–1916). Součástí expozice je také kolekce většinou poprvé vystavených exponátů spjatých s životem svatopetrské farnosti, které přibližují zmiňovanou dobu. Vše doplňují dokumenty, jež se váží k přebudování chrámu na Petrově,“ uvedl kurátor expozice Václav Lunga.

Katedrála mohla vypadat i jinak

V boční, tzv. Propité věži brněnské katedrály si zájemci na „doplňkové výstavě“ Vzhůru k nebi popatř člověče! mohou prohlédnout sedm dochovaných soutěžních návrhů na přestavbu exteriéru kostela, včetně vítězného.

„Připravili jsme pro návštěvníky lahůdku – dostanou příležitost vyplnit anketní lístky a sami určit, který z návrhů se jim nejvíce zamlouvá. Na závěr výstavy lístky vyhodnotíme a sami jsme zvědaví, zda i tentokrát zvítězí ten Kirsteinův,“ láká k návštěvě výstavy Daniela Kostrhounová z Diecézního muzea v Brně.

Obě výstavy jsou otevřeny do 25. září 2016, denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek pouze do 16 hodin 15 minut. Plné vstupné na obě výstavy činí 40 korun, na každou zvlášť 20 korun.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.06.2016 08:52
  • Datum poslední aktualizace: 24.06.2016 08:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design