Česky CZEnglish EN

Volby do Poslanecké sněmovny se blíží. Voličské průkazy lze osobně vyřídit do 6. října

1. října 2021

(fpo) – Po čtyřech letech budou občané ČR volit zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřené od pátku 8. října 2021, a to od 14 do 22 hodin. V sobotu 9. října 2021 pak můžete volit od 8 do 14 hodin. Novinkou je, že Magistrát města Brna nemůže vydávat tzv. krátkodobé občanky, tedy občanské průkazy s měsíční platností.

Právo volit do Poslanecké sněmovny PČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. Jak hlasovat, popisuje text v odkaze.

Pro ty, kteří se v termínu voleb nebudou vyskytovat v místě svého bydliště, je připravena možnost odevzdat hlas s pomocí voličského průkazu. Volič si mohl na příslušném obecním úřadě o voličský průkaz požádat zasláním žádosti pomocí datové schránky nebo písemně. Podmínkou je, aby žádosti byly doručeny do 1. října 2021.

Osobně lze o voličský průkaz požádat do 6. října 2021 do 16.00 hodin. Volič se dostaví na úřad, v jehož územním obvodu má trvalé bydliště, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Oddělení občasných průkazů Magistrátu města Brna bude po dobu konání voleb připraveno vydávat vyhotovené občanské průkazy.  Pozor, od letošního roku nelze vydávat občanské průkazy s platností 1 měsíc pro uplatnění volebního práva.

Volební okrsky

Pokud si nejste jistí, do kterého volebního okrsku v Brně patříte, můžete využít následující aplikaci: https://volby.tmapy.cz/. Další podrobnosti o volebních místnostech a kontakty najdete na stránkách jednotlivých městských částí.

Hlasování do přenosné volební schránky a způsoby hlasování pro občany v karanténě či nemocné covid-19

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Informace o brněnských volebních okrscích a komisích najdete u městských částí.

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování. Veškeré informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Jihomoravský kraj vyčlenil pro hlasování drive-in, které proběhne ve středu 6. října od 8–17 hodin na BVV. Více informací i k dalším způsobům tohoto typu hlasování najdete zde.

Volby budou s ohledem na stále trvající rizika šíření nemoci covid-19 doprovázeny zvýšenými hygienicko-protiepidemickými opatřeními.

Ministerstvo vnitra ČR žádá voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:

-        nasaďte si respirátor (tato povinnost vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví);

-        respirátor mějte nasazený po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy Vás okrsková volební komise vyzve k jeho sejmutí pro účely identifikace (poté si respirátor opět nasaďte);

-        využijte dezinfekční prostředky na ruce, které budou pro voliče připraveny;

-        dodržujte vyznačené nebo přiměřené rozestupy; v případě, kdy okrsková volební komise z důvodu velikosti volební místnosti požaduje vstup jednotlivě, dodržujte tento pokyn;

-        okrskové volební komise budou pravidelně dezinfikovat či měnit psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku, přesto Vám doporučujeme využít pro úpravu hlasovacího lístku vlastní psací potřeby;

-         dodržujte pokyny okrskové volební komise.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.10.2021 10:23
  • Datum poslední aktualizace: 01.10.2021 10:23
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design