Česky CZEnglish EN

Urbanisté představí návrh Aktualizace územního plánu města Brna

20. leden 2014

(šef) – S navrženými změnami Územního plánu města Brna se lidé seznámí v úterý 4. února od 17 hodin ve Sněmovním sále na Nové radnici. Veřejného projednávání změn územního plánu se zúčastní zpracovatelé, kteří k dokumentům podají odborný výklad.

Magistrát města Brna připravuje komplexní změnu Územního plánu města Brna již od roku 2009. Koncepce návrhu a další informace jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách města Brna. Na základě vyjádření a připomínek dotčených orgánů státní správy, podnětů ze strany veřejnosti a samosprávy byl zpracován upravený návrh změn pro další projednání.

Návrh změn územního plánu je veřejnosti k dispozici v budově Magistrátu města Brna – Kounicova 67, v zasedací místnosti č. 426 ve IV. patře až do 11. 2. 2014. Vždy je zde přítomna služba, která k dokumentům  podá základní vysvětlení. Otevřeno je v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Další možností je seznámit se s návrhy změn na webových stránkách města, na adrese: www.brno.cz  → Územní plán → Aktualizace ÚPmB – změna platného ÚPmB → Upravený návrh změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“ veřejné projednání.

Internetový prolink je:
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/aktualizace-uvodni-stranka/ 

Veřejné projednávání bude on-line přenášeno prostřednictvím www.brno.cz .

Dle paragrafu 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 11. 2. 2014, může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby ve smyslu odst. 2 zmíněného zákona mohou uplatnit námitky.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.01.2014 10:48
  • Datum poslední aktualizace: 20.01.2014 10:48
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design