Česky CZEnglish EN

Sociální služby v Brně nabízí pomoc mnoha skupinám obyvatel

21. květen 2015

BM květen 2015/str. 12-13 (OSP MMB) – Systém sociální péče představuje složitý celek, v němž se lidé, kteří se jí přímo nezabývají, poměrně obtížně orientují. Většinou se občané začnou o sociální péči zajímat, až když potřebují pomoc oni sami nebo jejich blízcí. Pak vyvstává otázka, na koho a kam se obrátit o radu a pomoc.

Kam se mohou lidé obrátit v krizové situaci
Sociální pomoc lidem v krizových situacích je poskytována formou sociálních dávek a sociálních služeb.
Mezi sociální dávky patří dávky hmotné nouze, dávky pro zdravotně postižené či dávky státní sociální podpory; jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Od roku 2012 je vyřizují pobočky Úřadu práce České republiky.
Obce a města podporují a plánují sociální služby pro své občany a pomáhají jim prostřednictvím sociální práce. Ta spočívá především v poradenství, sociální depistáži (vyhledávání jednotlivců či skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou nepříznivou sociální událostí), v práci s klientem v jeho přirozeném prostředí a pomoci při řešení krizových situací včetně zprostředkování kontaktu s příslušnými institucemi.
Sociální služby jsou činnosti, jež zajišťují pomoc a podporu lidem, kteří se potýkají s nejrůznějšími problémy vinou dlouhodobého nepříznivého stavu, zdravotního postižení či krizové sociální situace a kteří je nejsou schopni řešit bez pomoci druhých.
Příčiny těchto situací jsou různé, proto existuje mnoho typů sociálních služeb, jež občanům poskytují městské, popřípadě krajské a státní organizace, nevládní neziskové organizace či soukromé subjekty.
Podle zákona o sociálních službách existuje 33 druhů služeb, z nichž v Brně jsou kromě tísňové péče poskytovány všechny. Téměř polovina služeb registrovaných v Jihomoravském kraji je poskytována právě v Brně.
Sociální služby jsou na rozdíl od sociálních dávek financovány z více zdrojů – z veřejných rozpočtů obcí, kraje a státu, příjmů od klientů a zdravotních pojišťoven, z vlastních zdrojů, evropských dotací či z případných darů.

Kompletní obsah dvoustrany najdete zde https://brno.cz/fileadmin/user_upload/brnensky_metropolitan/BM_1505.pdf

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.05.2015 10:40
  • Datum poslední aktualizace: 22.05.2015 10:40
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design